Utrata obywatelstwa polskiego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Utrata obywatelstwa polskiego  - strona 1

Fragment notatki:

UTRATA OBYWATELSTWA POLSKIEGO
Nie można nikogo pozbawić obywatelstwa polskiego. Obywatel polski traci obywatelstwo na swój wniosek, po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie przez nabycie obywatelstwa obcego wskutek zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem lub w związku z zawarciem takiego małżeństwa, odzyskuje obywatelstwo polskie, jeżeli po ustaniu tego małżeństwa lub jego unieważnieniu złoży odpowiednie oświadczenie przed właściwym organem i organ ten wyda decyzję o przyjęciu oświadczenia. Zgoda ta rozciąga się również na dzieci, jeżeli obydwoje rodzice zrzekają się obywatelstwa polskiego.
Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego udzielona jednemu z rodziców rozciąga się na dzieci:
pozostające pod jego władzą rodzicielską, gdy drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska lub,
nie jest on obywatelem polskim albo,
gdy jest obywatelem polskim i wyrazi przed właściwym organem zgodę na utratę obywatelstwa polskiego przez dzieci.
W przypadku, gdy drugie z rodziców jest obywatelem polskim i sprzeciwia się rozciągnięciu na dzieci zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego udzielonej pierwszemu z rodziców lub, gdy porozumienie napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, każde z rodziców może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.
Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa rozciąga się na dzieci, które ukończyły szesnaście lat, jedynie za ich zgodą. Również każde z rodziców może zwrócić się do sądu, gdy każde z rodziców napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz