Okres przed konstytucją od 1918 do 1921

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Okres przed konstytucją od 1918 do 1921 - strona 1

Fragment notatki:

Okres przed konstytucją od 1918 do 1921 (1922) OKRES PROWIZORIUM KONSTYTUCYJNEGO/USTROJOWEGO
6-7.11.1918 - powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej
Manifest Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej:
- państwo polskie ma charakter republiki
- obowiązują demokratyczne formy władzy
- katalog praw obywatelskich o charakterze publicznym i prawnym
- ustalenie podstawowych norm prawa wyborczego (5-cio przymiotnikowe)
- nie różnicowanie praw między kobietami a mężczyznami
- wolności o charakterze osobistym
11.11.1918 - Rada Regencyjna przekazała J.Piłsudzkiemu całość władzy państwowej w sprawach wojskowych
18.11.1918 - wydanie dekretu przez Piłsudzkiego o najwyższej władzy, sprawuje funkcje Tymczasowego Naczelnika. Dekret ten ustalał jednolitość władzy, naczelnik mógł wydawać dekrety. Musi funkcjonować organ przedstawicielski.
28.11.1918 - Naczelnik wydaje dekret o wyborach do parlamentu.
26.01.1919 - wybory do sejmu ustawodawczego.
20.02.1919 - Sejm wydał uchwałę o powierzeniu Piłsudzkiemu sprawowania władzy naczelnika państwa. Uchwała ta wprowadzała zasadę tymczasowości
Sejm = władza suwerenna
Podstawową funkcją sejmu była funkcja ustawodawcza.
Naczelnik - organ wykonawczy, reprezentacyjny (odpowiedzialność polityczna przed sejmem ustawodawczym), jego dekrety wymagały zgody odpowiedniego ministra.
1920 - wojna polsko - bolszewicka, uchwalona ustawa o Radzie Obrony Państwa (powołana na czas wojny).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz