Zasada jednolitości - strona 22

Podstawy zarządzania - Przywództwo

 • Politechnika Śląska
 • dr Jacek Bendkowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3031

i zwierzchnikiem, pod którego podlegają. Struktura funkcjonalna - w oparciu o zasadę jednolitości kierowanie (F.W...

Zasady ogólne KPA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3640

kontrolę działania i bezczynności administracji publicznej) Zasada praworządności (stanowi o jednolitości...

Ściąga z pojęć - wychowanie

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Pedagogika
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1365

-rola sztuki w wyzwalaniu twórczych dyspozycji człowieka zasady wychowania - ogólne warunki powodzenia...

Zarządzanie firma - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Józef Koziński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1827

ZE WZGLĘDU NA KRYTERIA TWORZENIA I GRUPOWANIA WEWNĘTRZNYCH CZĘŚCI ORGANIZACYJNYCH Zasady budowy struktur...

Motywowanie i wynagradzanie - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Janina Wierzbicka-Damska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1463

  materialne  według  prostej zasady: im więcej wyprodukują, tym więcej zarobią15.   Taylor  uważał...

System prawa - podział i informacje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

system - całość złożona z powiązanych ze sobą wedle pewnych zasad elementów system prawa - zbiór...