Ściąga z pojęć - wychowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1995
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ściąga z pojęć -  wychowanie  - strona 1

Fragment notatki:

wychowanie - świadomie organizowana działalność społeczna,
której celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości
człowieka (Okoń)
nauczanie - planowana i systematyczna praca nauczyciela
z uczniami mająca na celu wywołanie pożądanych, trwałych
zmian w ich postępowaniu, dyspozycjach i całej osobowości (Okoń)
uczenie się - proces, w którego toku na podstawie doświadczenia, poznania i ćwiczenia powstają nowe formy zachowania się
i działania lub ulegają zmianom wcześniej nabyte (Okoń)
kształcenie - ogół czynności i procesów umożliwiających
ludziom poznanie przyrody, społeczeństwa i kultury, a zarazem uczestnictwo w ich przekształcaniu, jak również
osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznych i umysłowych, zdolności, zainteresowań i zamiłowań
przekonań i postaw oraz zdobycie pożądanych kwalifikacji zawodowych
moralność - wartość,norma,ocena
Stopnie uczuć Schelera:
-u.zmysłowe
-witalne
-"ego"-"ja"
-duchowe
wychowanie estetyczne - proces formowania estetycznej kultury człowieka,
wyrabiania jego wrażliwości na wartość sztuki, umiejętość oceniania
i rozumienia zjawisk estetycznych oraz kształtowanie osobowości człowieka
w określonym zakresie moralnym i intelektualnym
Społeczne funkcje sztuki:
-sztuka jako uwznioślanie życia
-udział sztuki w tworzeniu materialnego środowiska
-sztuka jako "namiastka życia"
-sztuka jako sposób życia
Wychowawcze oddziaływanie sztuki:
-przeżywanie sztuki
-sztuka jako środek kształtowania wrażliwości estetycznych
-rola sztuki w wychowaniu moralno-estetycznym
-rola sztuki w wychowaniu umysłowym
-rola sztuki w wyzwalaniu twórczych dyspozycji człowieka
zasady wychowania - ogólne warunki powodzenia
akcji wychowawczej i przyczyny jej niepowodzeń
jako podstawy skuteczności całego wychowania (Suchodolski)
Główne zasady wychowania Suchodolskiego:
Z.instancji obiektywnych
aktywności wychowanka
indywidualizacji
organizowania zespołu i środowiska wychowawczego
postawy wychowawczej
Zasady wychowania (Sośnickiego)
I.ZASADY WSTĘPNE
-poznania sytuacji
-dostosowywania treści do możliwości indywidualnych
wychowanka
-pobudzania aktywności psychicznej i fizycznej
wychowanka
II.PSYCHOLOGICZNE
-współczucia
-kojarzenia uczuć
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz