Edukacja wizualna - wychowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Edukacja wizualna - wychowanie  - strona 1

Fragment notatki:


29. DEFINICJE POJĘĆ a. wychowanie estetyczne : świadome oddziaływanie na jednostkę lub grupę aby pogłębiać estetyczne, sposób ubioru, otoczenie, kontakt z dziełami sztuki, kształtuje postawę b. wychowanie przez sztukę : „ kształtowanie wrażliwości na piękno i umiejętności oceny estetycznej, ale włączenie sztuki w całokształt procesu wychowania wszechstronnie rozwiniętego, rozumnego, twórczego i wrażliwego człowieka” . Wychowanie przez sztukę jest jedynym rodzajem wychowania, które odpowiada potrzebie kształtowania równowagi psychicznej współczesnego człowieka. Wychowanie ma sprawić, że człowiek będzie umiał żyć w sposób spontaniczny i twórczy. Ma również umożliwić mu osiągnięcie harmonii życia zmysłowego, uczuciowego i intelektualnego. Zakłada krytykę i interpretację dzieł
c. wychowanie do sztuki: odbiór postaw estetycznych, umiejętność odpowiedzi na zadania otwarte, proponowanie tematów rozwijających wyobraźnię
d. Twórcze wychowanie : wprowadzenie niekonwencjonalnych form i metod pracy, zezwolenie dzieciom na pełną swobodę działania, dokonywania wyborów i rozwijanie głównie zdolności twórczego myślenia (wg Szumana):
e. Udostępnianie sztuki - polega na umożliwieniu wychowankowi  dostępu do dzieł sztuki (w oryginałach lub znakomitych reprodukcjach); na sprawieniu, że wychowanek i dzieła sztuki  znajdą się w tym samym miejscu i czasie. 
f. Uprzystępnianie sztuki  to działanie polegające na ułatwieniu wychowankowi rozumienia dzieł sztuki. To udzielanie pomocy w budowaniu „estetycznych zainteresowań i reakcji estetycznych”.  Zadaniem wychowawcy estetycznego , który jest pośrednikiem pomiędzy dziełem sztuki a wychowankiem jest: pomoc w docieraniu do istoty utworu, pomoc w odkrywaniu „rzeczywistości” dzieła oraz pomoc w cieszeniu się dziełem sztuki. Uprzystępnianie sztuki to innymi słowy pomoc w poznawaniu, rozumieniu i przeżywaniu utworu. 
g. Upowszechnianie sztuki   to zbiór działań mających na celu dotarcie z dziełami sztuki do jak najszerszego grona odbiorców. Najkrócej można je zawrzeć w takim oto równaniu:
UPOWSZECHANIE = UDOSTĘPNIANIE + UPRZYSTĘPNIANIE
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz