Metodyka edukacji wizualnej i kulturalnej

note /search

Edukacja wizualna i kulturalna - definicje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodyka edukacji wizualnej i kulturalnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1197

20. DEFINICJE POJĘĆ SZTUKI PIĘKNE: nazwa wspólna dla architektury, rzeźby, malarstwa, grafiki i zdobnictwa. SZTUKI RYSUNKOWE : XV w, pojęcie łączne dla wszystkich grup sztuk(rysunek jako umiejętność potrzebna dla każdej sztuki). SZTUKI PLA...

Cele kształcenia - umiejętności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodyka edukacji wizualnej i kulturalnej
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2079

3. CELE KSZTAŁCENIA Cele kształcenia dotyczą bezpośrednio uczniów, a szczególnie tego, co zamierzamy poprzez kształcenie w nich zmienić. „Cele kształcenia określamy, jako zamierzone właściwości uczniów, wymieniając główne rodzaje opanowanych wiadomości i umiejętności, uformowanych działań i postaw”...

Edukacja wizualna - wychowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodyka edukacji wizualnej i kulturalnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155

29. DEFINICJE POJĘĆ a. wychowanie estetyczne : świadome oddziaływanie na jednostkę lub grupę aby pogłębiać estetyczne, sposób ubioru, otoczenie, kontakt z dziełami sztuki, kształtuje postawę b. wychowanie przez sztukę : „ kształtow...

Koncepcja integracyjna wg Marciniaka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodyka edukacji wizualnej i kulturalnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

15. KONCEPCJA INTEGRACYJNA WG MARCINIAKA Integrację widzi poprzez wychowanie przez sztukę, koncepcję zapożyczył od Leona Chwistka Istnieją cztery typy rzeczywistości, którym Chwistek podporządkował 4 typy malarstwa: prymitywizm - życie co...

Metoda projektu w nauczaniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodyka edukacji wizualnej i kulturalnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1442

17. METODA PORJEKTU W NAUCZANIU Metoda projektów - jedna z metod nauczania, zaliczana zwykle do metod praktycznych, rzadziej do metod aktywizujących (należących do grupy problemowych). Metoda ta polega na samodzielnym realizowaniu przez...

Metody nauczania - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodyka edukacji wizualnej i kulturalnej
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2247

6. METODY NAUCZANIA Rodzaje metod: Oparte na słowie Oparte na obserwacji Oparte na działaniu Metody oparte na słowie: opowiadanie polega na zaznajomieniu uczniów z wybranymi pojęciami, zjawiskami w formie ich słownego opisu; wykorzy...

Nauczanie w szkole

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodyka edukacji wizualnej i kulturalnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1043

31. NAUCZANIE W SZKOLE NINA BOBIEŃSKA - „Uczymy się rysować” (3 tomowy podręcznik) Dwie godziny rysunku tygodniowo Proponuje schemat wynikający z materialistycznego (naukowego) poznania rzeczywistości: - dzieci poznają tę rzeczywistość bardzo dokładnie wnikliwie obserwując rysują, np. koronę, p...

Metody edukacji - okres powojenny w Polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodyka edukacji wizualnej i kulturalnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

30. OKRES POWOJENNY W POLSCE WARSZAWA A. Trojanowska- Kaczmarska: wydała : „Dziecko i plastyka” , „Dziecko i twórczość” wg niej: najważniejsze jest przeżycie, spontaniczna ekspresja ma charakter twórczy, dziecko odkrywa siebie Okresy w tworzeniu: bazgrota (2 - 4 r. życia) pierwsze motywy (4 - 6 r...

System powszechnej edukacji plastycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodyka edukacji wizualnej i kulturalnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1169

22. PODSTAWY TEORETYCZNE SYSTEMU POWSZECHNEJ EDUKACJI PLASTYCZNEJ Ewolucja kształtowania się edukacji plastycznej oraz obserwacja obecnego stanu - pozwalają na pewna syntezę ujęć podstawowych strategii dydaktycznych edukacji plastycznych. Śledząc je można zauważyć, że autorzy tych opracowań stara...

Tradycyjna i współczesna rola muzeum

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodyka edukacji wizualnej i kulturalnej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1169

16. ROLA MUZEUM Tradycyjna i współczesna rola muzeum Pojęcie i rozumienie słowa muzeum ewoluowało na przestrzeni wieków wraz ze zmieniającymi się teoriami filozoficznymi, pedagogicznymi, psychologicznymi i socjologicznymi. Gdy współcześni badacze problematyki muzealnictwa mówią o fenomenie „umuze...