Metoda projektu w nauczaniu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda projektu w nauczaniu  - strona 1 Metoda projektu w nauczaniu  - strona 2

Fragment notatki:


17. METODA PORJEKTU W NAUCZANIU Metoda projektów - jedna z metod nauczania, zaliczana zwykle do metod praktycznych, rzadziej do metod aktywizujących (należących do grupy problemowych). Metoda ta polega na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych założeń.
Projekty dydaktyczne dzielą się na dwa rodzaje: projekt badawczy , mający na celu rozwój wiedzy i umiejętności projekt działania lokalnego - akcja w środowisku lokalnym.
W metodzie projektów, jak i w każdej innej metodzie nauczania, powinny być uwzględnione dwa czynniki: przygotowanie materiału nauczania oraz praca z uczniami. Przygotowanie projektu: Projekt jest przedsięwzięciem, które trwa dłuższy czas: od jednego do kilku tygodni, a nawet miesięcy, dlatego decyzję o jego wprowadzeniu należy podjąć odpowiednio wcześniej.
Pierwszym etapem projektu jest ustalenie celów i tematu. Nauczyciel ustala cele ogólne i szczegółowe projektu, ustala temat projektu oraz wybiera treści i zagadnienia, jakie uczniowie powinni poznać. Temat powinien wynikać z dokumentów programowych, standardów wymagań, potrzeb i możliwości uczniów. Przed ustaleniem tematu należy także wziąć pod uwagę następujące kwestie:
Czy dane zagadnienie może zainteresować uczniów?
Czy uczniowie mogą mieć dostęp do źródeł informacji na dany temat?
Czy materiał, do którego dotrą uczniowie, da im możliwość samodzielnej pracy?
Ważną rolę w metodzie projektów spełnia instrukcja dla ucznia , która powinna być jasna i czytelna dla każdego z uczniów. Instrukcję przygotowuje nauczyciel. Instrukcja powinna zawierać temat projektu, jego cele, zadania dla konkretnego ucznia lub grupy uczniów, wskazówki, źródła informacji, termin, sposób i czas prezentacji, terminy konsultacji, kryteria oceny pracy. Kryteria oceny pracy powinny dotyczyć zarówno prezentacji, jak i poszczególnych etapów pracy. Forma prezentacji projektów może być zadana przez nauczyciela. Praca uczniami: Pewne decyzje dotyczące tematów, formy pracy i sposobu prezentacji mogą być dokonane przy współudziale uczniów. Nauczyciel wspólnie z uczniami ustala też podział na grupy.
Projekt dany do wykonania uczniom powinien zawierać:
temat i zadania dla grup lub osób,
określone cele i metody pracy,
wyznaczone terminy zarówno realizacji całości, jak i poszczególnych etapów,
osoby odpowiedzialne za realizację,
źródła, które powinny być wykorzystane,
jasne kryteria oceny poszczególnych etapów pracy i rodzajów aktywności uczniów.
Zadania mogą być realizowane indywidualnie lub w grupach. Praca nad zadaniem może trwać do kilku miesięcy. Prezentacja rezultatów pracy odbywa się na forum publicznym.


(…)

… poszczególnych etapów pracy i rodzajów aktywności uczniów.
Zadania mogą być realizowane indywidualnie lub w grupach. Praca nad zadaniem może trwać do kilku miesięcy. Prezentacja rezultatów pracy odbywa się na forum publicznym.
Zakończeniem projektu jest jego prezentacja. Prezentacja projektu odbywa się w formie wystawy, inscenizacji, wykładu, książki, filmu wideo. Jednym z celów tej metody jest nauka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz