Metody nauczania - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody nauczania - opracowanie - strona 1 Metody nauczania - opracowanie - strona 2 Metody nauczania - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:


6. METODY NAUCZANIA Rodzaje metod:
Oparte na słowie
Oparte na obserwacji
Oparte na działaniu Metody oparte na słowie: opowiadanie
polega na zaznajomieniu uczniów z wybranymi pojęciami, zjawiskami w formie ich słownego opisu; wykorzystywane jest w młodszych klasach szkoły podstawowej, dlatego musi być obrazowe
wykład
służy przekazywaniu informacji z zakresu różnych dziedzin naukowych; stosowany jest najczęściej w szkolnictwie wyższym; wymaga od słuchaczy myślenia hipotetyczno-dedukcyjnego Systematyczna logiczna struktura (zależności i związki między zjawiskami)
a. wykład konwencjonalny - treść jest przekazywana bezpośrednio w formie gotowej do zapamiętania
b. wykład problemowy - jest ilustracją jakiegoś problemu naukowego lub praktycznego
c. wykład konwersatoryjny - polega na przeplataniu fragmentów mówionych wykładu z wypowiedziami słuchaczy pogadanka
jej istota polega na rozmowie kierowanej przez nauczyciela z uczniami; nauczyciel zmierzając do osiągnięcia sobie znanego celu stawia pytania uczniom; najstarsza metoda dydaktyczna, stosowana już przez Sokratesa; jest przede wszystkim wykorzystywana w niższych klasach szkoły podstawowej Prowadzi od stanu niewiedzy do wiedzy
Przebieg:
Pogadanka wstępna Zaznajomienie z nowym materiałem
Utrwalenie, systematyzowanie wiedzy
Pogadanka kontrolna
dyskusja
polega na wymianie poglądów na określony temat, można wykorzystać ją dopiero w najwyższych klasach szkoły podstawowej oraz w szkole średniej; dyskusja wymaga specjalnego przygotowania uczestników
uczniowie powinni posiadać już pewną wiedzę, aby doszło do dyskusji
metoda ta utrwala wiedzę
praca z książką
jeden z najważniejszych sposobów zarówno poznawania jak i utrwalania nowych wiadomości; samodzielne korzystanie z książek przez uczniów może mieć formę uczenia się z podręcznika, sporządzania notatek, lektury uzupełniającej
opis
wnikliwa analiza przedmiotu, zjawiska, osoby, ścisła dokładna analiza
Metody oparte na obserwacji: pokaz, prezentacja- demonstrowanie uczniom wybranych zagadnień; pokaz bywa metodą towarzyszącą, która występuje z inną
prezentacja przedmiotów, modeli, filmy, plansze, modele
Należy organizować wzrok oraz inne zmysły: smak, dotyk, węch
Metoda ta realizuje zasadę poglądowości
Metody aktywizujące, oparte na praktycznej działalności uczniów laboratoryjna - uczeń samodzielnie przeprowadza eksperyment, poznaje przyczynę, przebieg i skutek; może występować w dwóch odmianach: a. tradycyjna - uczniowie samodzielnie wykonują eksperyment pod nadzorem nauczyciela

(…)

…, oparta na opisie faktów i procesów, w której osoby uczące się, konkurują ze sobą w ramach określonych regułami gry
wyróżniamy gry symulacyjne decyzyjne i psychologiczne
w nauczaniu szczególnie przydatne są dwie odmiany gier: symulacyjne i decyzyjne
Burza mózgów /giełda pomysłów, konferencja lub fabryka dobrych pomysłów, jarmark pomysłów:
metoda polegająca na umożliwieniu uczniom szybkiego zgromadzenia…
… problemów
charakteryzuje je wykorzystanie intuicji do rozwiązywania problemów oraz praca zespołowa
Inscenizacja (teatralizacja, metoda ról):
przybiera formę dialogu lub dyskusji na określony temat, odtworzenie wydarzeń
obejmuje stosunkowo liczne grupy uczniów
wykorzystywana jest do celów wychowania intelektualnego i emocjonalnego
po inscenizacji rozpoczyna się dyskusja, w wyniku, której powinno dojść do wspólnej, uzgodnionej oceny zainscenizowanego problemu
Drama:
metoda kreatywna, która polega na nauczaniu poprzez działanie w roli
uczeń, wchodząc w rolę, ukryty za maską, rozwiązuje problemy innych ludzi /np. bohaterów książki/, ale jednocześnie swoje własne, dlatego drama powoduje zmiany w naszych wychowankach szybciej niż inne metody nauczania, „wzmacnia” uczniów nieśmiałych, zagubionych; Metoda
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz