Cele kształcenia - umiejętności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele kształcenia - umiejętności - strona 1 Cele kształcenia - umiejętności - strona 2 Cele kształcenia - umiejętności - strona 3

Fragment notatki:

3. CELE KSZTAŁCENIA Cele kształcenia dotyczą bezpośrednio uczniów, a szczególnie tego, co zamierzamy poprzez kształcenie w nich zmienić. „Cele kształcenia określamy, jako zamierzone właściwości uczniów, wymieniając główne rodzaje opanowanych wiadomości i umiejętności, uformowanych działań i postaw” (Niemierko B., 1998) Cele ogólne
cele szczegółowe
precyzowanie celów nauczania
taksonomia celów nauczania Niemerko
taksonomia celów dziedziny poznawczej i sfery emocjonalnej Blooma
sfera psychomotoryczna w opracowaniu Baldwina
1. Cele ogólne Wytyczają ogólne kierunki, jakie chcemy osiągnąć
Znajdują się m.in. w programach nauczania i planach dydaktyczno-wychowawczych szkół
Mają one określić zindywidualizowane głębokie zmiany, jakie miały by zachodzić w dłuższym okresie czasu (np. nauki w szkole podstawowej)
Obejmują one zarówno aspekty poznawcze (intelektualne i sprawnościowe) oraz motywacyjne (emocjonalne i wolicjonalne- zależne od woli) opanowanych czynności i wiadomości
Wyznaczają perspektywę pracy dydaktycznej w dłuższym wymiarze czasowym, stanowią pomost między szczegółowymi i ogólnymi celami kształcenia
Plusy:
Bogactwo znaczeniowe haseł - szeroki zakres
Zwrócenie uwagi na twórczość i część jej cech
Zwrócenie uwagi na kilka istotnych umiejętności (kreatywność, innowacyjność, autokrytycyzm)
Minusy:
wieloznaczność i nieokreśloność niektórych haseł
założenie idealizujące ( z góry zakładamy, że uczniowie będą mieli możliwość i potrzebę twórczego podejścia do pracy)
2. cele szczegółowe (cele operacyjne) To cele konkretne, ich realizacja przyczynia się do realizacji celów ogólnych
Są uszczegółowieniem celów ogólnych oraz stanowią opis wyników, jakie mają być uzyskane w zadaniach krótkofalowych (z zaznaczeniem tego jak można sprawdzić czy planowany cel został osiągnięty, wykonanie jakiegoś zdania, umiejętność zrobienia czegoś itp.)
Cele te dotyczą głównie umiejętności praktycznych i zadań krótkofalowych. Są one formułowane osobno dla aspektów poznawczych i motywacyjnych, np. rozwijanie umiejętności twórczego wyrażania za pomocą linearnych rysunków abstrakcyjnych własnych uczuć i nastrojów, wykonanie i zatytułowanie własnej pracy
Plusy:
Jednoznaczne formułowanie celu (konkretne zadanie)
Odnosi się wprost do ucznia
Mobilizuje ucznia i nauczyciela
Wskazuje sposób osiągnięcia celu - wykonana konkretna praca plastyczna
Minusy:
Cel ten może być interpretowany zbyt schematycznie - jednoznaczność znaczenia celu
Rozbicie poznania i motywacji - tylko poznanie - nie interesuje nas wola dzieci


(…)

… informacji) zwykle demonstrowana drogą wyjaśnienia materiału własnymi słowami lub przez przytoczenie odpowiednich przykładów, tłumaczenie, interpretację lub ekstrapolację informacji
Czasowniki określające czynność wykonywaną przez ucznia:
przewidzieć, zinterpretować, wyjaśnić, oszacować, ocenić.
3. ZASTOSOWANIE
Umiejętność wykorzystania wyuczonych informacji w nowej sytuacji; wykorzystanie informacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz