koncepcje edukacji kulturalnej - omówienie (sem. IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
koncepcje edukacji kulturalnej  - omówienie (sem. IV) - strona 1 koncepcje edukacji kulturalnej  - omówienie (sem. IV) - strona 2 koncepcje edukacji kulturalnej  - omówienie (sem. IV) - strona 3

Fragment notatki:

Dr. W. Bobrowicz, edukacja kulturalna i medialna, koncepcje edukacji kulturalnej KONCEPCJA EDUKACJI KULTURALNEJ-EDUKACJA HUMANISTYCZNA BOGDAN SUCHODOLSKI Horyzonty edukacji kulturalnej
Zasady edukacji kulturalnej
Akceptacja ludzkiej wspólnoty, współodczuwanie i współdziałanie
Uznanie prymatu, dyrektywy
Uznanie prymatu wartości instrumentalnych nad nieinstrumentalnymi
Prymat wartość nad korzyściami
Apel o poszukiwanie w wielkim dialogu różnych kultur, wartości powszechnych i trwałych KONCEPCJA EDUKACJI KULTURALNEJ-WYCHOWANIE ESTETYCZNE IRENA WOJNAR Wychowanie estetyczne
Pojęcie: Wychowanie estetyczne to wychowanie człowieka w świecie sztuki.
Dwoistość: Wychowanie do sztuki -kształtowanie wrażliwości i kultury estetycznej koniecznej do odbierania, przeżywania i rozumienia sztuki. Wychowanie przez sztukę - kształtowanie integralnej osobowości nie tylko w sferze wrażliwości estetycznej, ale dzięki niej również sfery moralnej, społecznej, intelektualnej, wyobraźni i dyspozycji twórczych.
Typy wychowania moralnego przez sztukę:
Tradycje wychowania estetycznego PLATON Są dwa środki wychowawcze, między którymi musi zachodzić harmonia: gimnastyka i szuka
Sztuka miała służyć w wyrażaniu dobra i kształtowaniu moralnych postaw człowieka SHILLER XVII/XIX w. Człowiek zmysłowy - Homo Aesthethicus - Człowiek rozumny
Przeobrażenie natury ludzkiej miało dokonać się przez sztukę
Człowiek estetyczny jest najważniejszym elementem zbawienia świata JOHN DEWEY XIX/XX w. Sztuka jest dla dziecka formą doświadczania rzeczywistości i świata zewnętrznego
Wychowanie estetyczne jest niezbędne i pomocne w nowym wychowaniu człowieka
Autor „Sztuka jako doświadczenie” HERBERT READ XIX/XX w. Autor „Education through Art“
Sztuka jest szansą na ocalenie ludzkości
Przez sztukę można oddziaływać także na sferę moralną i intelektualną
Metafora okaleczonego ptaka
„Do piekła z kulturą” - chodzi o kulturę narzuconą, instytucjonalną, zamknięta w muzeach STEFAN SZUMAN XIX/XX w. Zwierciadło sztuki (człowiek odbija się w tym zwierciadle)
Twórca koncepcji 3U - upowszechnianie kultury uprzystępnianie i udostępnianie
Dylematyzm artystyczny - Kochanie sztuki bez wzajemności. Szok estetyczny - zablokowanie wrażliwości estetycznej
Przeżycie estetyczne
Pojęcie: Przeżycie estetyczne to takie przeżycie człowieka obcującego z dziełami sztuki lub tworami natury, dzięki którym doświadcza on wartość tkwiących w owych dziełach


(…)

… estetycznych:
Irracjonalne (krótkotrwałe, emocjonalne)
Ekspresyjne (związane z naturą odbierającego)
Profesjonalne
Rozumiejące(równowaga czynników)
Nawykowe
Jaki jest Twój pogląd na wychowanie przez sztukę współczesną?
Wychowawcze znaczenie teatru
Sztuka czyni widza wrażliwym na piękno
Uczestnictwo w spektaklu powoduje wzrastanie człowieka w kulturę
Teatr zaspokaja indywidualne potrzeby człowieka, np…
… SYMBOLICZNEJ DZIERŻYMIR JANKOWSKI
Edukacja kulturalna jako przygotowanie do uczestnictwa w kulturze symbolicznej- splot różnych czynności które są efektem nabycia przez jednostkę kompetencji kulturowych wpływających na jej aktywność kulturalną
Obszary zmian dokonujących się w aktywności kulturalnej Polaków:
Ograniczenie bądź zaniechanie innych niż medialna form aktywności kulturalnej
Odświętność form…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz