Grupy społeczne - Struktury wewnątrzgrupowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupy społeczne - Struktury wewnątrzgrupowe  - strona 1 Grupy społeczne - Struktury wewnątrzgrupowe  - strona 2 Grupy społeczne - Struktury wewnątrzgrupowe  - strona 3

Fragment notatki:

Przebieg Prezentacji  Określenie „Grupa społeczna”  Cechy konstytuujące grupę społeczną  Struktury wewnątrzgrupowe  Spójność grupy  Grupa społeczna a jednostka  Wzrost liczebności grupy  Rodzaje grup społecznych Grupa społeczna   Grupa społeczna  – w psychologii społecznej i  socjologii zaliczany do zbiorowości społecznej zbiór co  najmniej trzech osób, którego członkowie  współdziałają ze sobą na zasadzie odrębności od  innych, w celu zaspokajania własnych potrzeb,  charakteryzujący się trwałą strukturą i względnie  jednolitym systemem norm i wartości. Cechy konstytuujące grupę  społeczną  Składa się z minimum trzech osób.  Zachodzą w niej trwałe, częste i bezpośrednie  interakcje nastawione na wspólne osiąganie  wyznaczonego celu.  Grupa społeczna charakteryzuje się względnie trwałą  strukturą społeczną. Struktury wewnątrzgrupowe W grupach społecznych wyróżnić można trzy typy  struktur społecznych: strukturę komunikacji strukturę przywództwa (władzy) strukturę socjometryczną Struktura przywództwa Określa relacje poddaństwa i dostęp do władzy jednostek znajdujących się w grupie. Ze względu na styl kierowania grupą jednostki mogą mieć większy lub mniejszy wpływ na podejmowane decyzje. W przypadku tej struktury istotne jest zarówno przywództwo formalne w grupie, jak i istnienie przywództwa nieformalnego. Struktura władzy   Style przywództwa  autorytarny – jeden przywódca podejmuje decyzje,  przydziela zadania, kary i nagrody; najwyższa  produktywność; zaangażowanie bierne; spójność – nie  najlepsza, każdy myśli o sobie, przywódca często nie  akceptowany, satysfakcja członków najwyższa;  demokratyczny – decyzje podejmuje grupa, przywódca  naprowadza i stymuluje grupę, częściowo angażuje się w  zadania, częściej stosuje nagrody; jakość najlepsza;  zaangażowanie najlepsze; spójność najlepsza;  liberalny – spójność najgorsza; tworzą się struktury  nieformalne. Struktura socjometryczna Określa wzajemne postawy jednostek względem siebie, przede wszystkim więzi emocjonalne, które spajają grupę. Struktura ta kształtuje się pod wpływem indywidualnych potrzeb afiliacyjnych jednostek. Struktury socjometryczne  Czynniki konstytuujące grupę społeczną: członkowie, cele i  zadania, struktura grupy, identyczność, ośrodki skupienia. Klasyfikacja grup: - małe i duże, - formalne i nieformalne, - inkluzywne i ekskluzywne, - celowi i spontaniczne, - członkostwo automatyczne i z wyboru,

(…)


 Grupy inkluzywne
 Grupy nieformalne
 Grupy odniesienia
Typologia grup społecznych Charlesa Cooleya wyróżnia także grupy
pierwotne oraz grupy wtórne.

…) i gesellschaft
(association, zrzeszenie),
- pierwotne i wtórne
Grupa pierwotna wg Ch. Codey’a
- rodzina,
- grupy rówieśnicze,
- społeczność lokalna.
Spójność grupy
Jedną z ważniejszych zmiennych określających grupę
społeczną jest spójność grupy (spoistość), która określa grupę
jako zintegrowaną całość, brak występowania klik oraz
wysokim stopniem konformizmu jednostek wobec norm i
celów grupowych. Zazwyczaj…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz