Motywowanie i wynagradzanie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Motywowanie i wynagradzanie - wykład - strona 1 Motywowanie i wynagradzanie - wykład - strona 2 Motywowanie i wynagradzanie - wykład - strona 3

Fragment notatki:

1      MOTYWOWANIE I WYNAGRADZANIE      CZĘŚĆ I    WSTĘP    W funkcjonowaniu organizacji wykorzystujących do realizacji swych celów ludzką  pracę bardzo dużą rolę odgrywają procesy motywowania pracowników.  M  otywacja  wywodzi się od słowa  movere , co oznacza ,,poruszać się”, ale także od  se  movere  –  ,,   zbierać  się  do  czegoś,  powodować”  i  łacińskiego  słowa   motus  –  ,,   zachęcać,  pobudzać, wpływać na kogoś” 1. Motywacja jako pojęcie zawiera się w słowach: ,, intencja,  zamiar, chęć, pragnienie, życzenie, zainteresowanie czymś”  Kształtowanie motywacji do pracy (czyli motywowanie) uznaje się za jedną z  podstawowych funkcji kierowania oraz jedną z bardzo ważnych technik zarządzania  . Motywowanie zawiera dwa pojęcia mające tu zasadnicze znaczenie - są to pojęcia  bodźca i motywu.  Bodziec jest najczęściej w tych teoriach rozumiany jako element sytuacji  pracownika wywołujący jego określone działanie, przez wytworzenie w jego psychice  określonego motywu. Motyw z kolei jest rozumiany jako wyzwalająca działanie reakcja  psychiczna .2  Bodziec będąc składowym elementem sytuacji pracownika znajduje się poza jego  osobowością a motywy natomiast stanowią część osobowości pracownika i wynikają  bezpośrednio z odczuwanych przez niego potrzeb.  W organizacji jednym ze sposobów  zaspokajania potrzeb pracownika jest sposób wynagradzania jego pracy – dzięki  wynagradzaniu zaspokajane są określone potrzeby pracownika -   w efekcie system  wynagradzanie jest systemem  przekazywania i wpajania wartości, postaw i intencji  wyznaczonych przez pracodawcę i najlepiej by było, gdyby stymulował takie postawy, które  najskuteczniej przyczyniają się do realizacji zamierzeń firmy. Mówi się,  że e fektywne  zarządzanie wynagrodzeniem powinno być zintegrowane ze strategią firmy, być zgodne  z wartościami i przekonaniami zarządu oraz wiązało się z wynikami działalności firmy .3                                                    1 Kopaliński W. : Słownik wyrazów obcych, obcojęzycznych . Wyd, Muza, Warszawa 1999, s. 338.    2 Kaczmarek B., Sikorski Cz.,  Podstawy zarządzania , ABSOLWENT, Łódź 2002, s. 211.  3 Wachowiak P.,  Profesjonalny menedżer , Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2001, s. 124.  2    Wynagrodzenie jest jedną z najważniejszych a zarazem najtrudniejszych funkcji, jakie  ma do spełnienia kierownictwo każdej firmy, niezależnie  od jej rozmiarów i od rodzaju  prowadzonej działalności.   Motywacja i wzmożone starania pojawiają się wtedy, gdy pracownik odczuwa, ze  istnieje silna współzależność miedzy jego wysiłkiem, wynikami jakie uzyskuje i metodami 

(…)


w pieniądzu – stanowią zasadnicza przesłankę wielkości funduszu wynagrodzeń.
Zdaniem ekonomistów kształtowanie płac bez uwzględnienia wymagań dotyczących efektów
pracy powoduje, że inne zasady wynagradzania, np. indywidualny wkład pracy są spełnione pozornie42.
Dlatego też coraz liczniejsze grupy pracodawców zawierają z pracownikami umowy cywilnoprawne,
w których dominuje zasada „umowy rezultatu”; mniej…
… rynkowej coraz szerzej
i częściej stosuje się zasadę wynagradzania według wyników, maleje rola zasady wkładu pracy, która – o
czym często zapomina się – spełnia funkcję ochronną i najwyraźniej realizuje koncepcje płacy
sprawiedliwej
Przedstawione ogólne zasady wynagradzania uzupełniają podstawowe zasady (zalecenia)
skutecznego motywowania. Są to :

zasada proporcjonalności – polega na tym, że „nagroda…
….  Dzisiaj  tayloryzm  to  koncepcja  raczej  przeżyta,  ostro  wchodząca  w  konflikt  z 
potrzebami zarówno współczesnego pracownika, jak też i nowoczesnej organizacji.17. 

Model  stosunków  współdziałania  ‐  twórcą  tego  modelu  jest  Elton  Mayo 
amerykański  socjologa  i  psycholog,  jeden  z  twórców  i  głównych  przedstawicieli  socjologii 
15
 Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie, Wyd…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz