Zasada jednolitości - strona 33

Prawo finansów publicznych-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
  • Finanse publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 553

PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH Prawo podatkowe - ogół przepisów regulujących zasady powstawania...

Ocena okresowa pracownika

  • Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Halina Czubasiewicz
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1673

samoocena klienci Zasady oceniania pracowników: - Celowości (powiązanie oceny z celami strategicznymi...

Podział władzy - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Bogumił Szymulik
  • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1435

- władza sądownicza: sądy (powszechne, administracyjne, konstytucyjne) personalny jest u podstaw zasady...