Zasada jednolitości - strona 34

Misja organizacji-opracowanie

  • Politechnika Gdańska
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

do mobilizacji zasobów organizacji zapewnia jednolitość zamierzenia strategicznego w obrębie organizacji...

Wallen (Wywiad.Dane obserwacyjne)

  • dr Anna Tyszko
  • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 826

. Jednolitość stylu postępowania (?) Jednolitość postępowania wynika z ujednoliconych norm społecznych...

Część wykładów z POIZ

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Krzysztof Machaczka
  • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1575

nauce zarządzania stworzony przez Henryka Fayola. Jego głównym celem było stworzenie uniwersalnych zasad...

Nauka administracji - skrypt

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • mgr Bonifacy Kalata
  • Nauka administracji
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 3486

z różnych działów administracji należą do jednego organu. Zasada ta zapewnia jednolitość działania organu...