Zasada jednolitości - strona 29

SSP - PYTANIA EGZAMINACYJNE 2008

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Bogusław Banaszak
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1057

prezydentowi i Radzie Ministrów, sądowniczą- niezawisłym sądom. Tym samym oderwano się od zasady jednolitości...

Więzi organizacyjne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 658

określanie kompetencji i odpowiedzialności 2. Sprzyja jednolitości kierowania (mniejsza sprzeczność zaleceń...

Struktury organizacyjne, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marek Angowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 987

i stopień zmienności otoczenia organiz. Zasady projektowania struktur organizacyjnych • jasność...

O Europie - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bogumił Szymulik
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

dokonywania oceny prawa zgodnie z moralnością; zasada legitymizacji prawa i władzy; -za najważniejsze źródło...

Współuczestnictwo procesowe.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3654

cywilnego (proces cywilny oparty jest na zasadzie dwustronności, wymaga istnienia dwóch stron procesowych...