Zasada jednolitości - strona 28

Przedmiot zarządzania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

można wnioskować, że brak jest jednolitości, co do tego, jakie funkcje składają się na zarządzanie. Przy czym...

Wypis i wyrys z rejestru gruntów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

użytków właściciela Wyrys kopia mapy ewidencyjnej Cechy ewidencji: jawność powszechność jednolitość danych...

Polityka rolna- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 966

odpowiednich cen konsumentom - usuwanie różnic miasto-wieś ZASADY WPR: Jednolitość rynku: zniesienie ograniczeń...

Idea edukacji współczesnej

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1113

stopniu przestrzega ogólne zasady funkcjonowania współczesnych systemów szkolnych takich jak: powszechność...

Współczesne systemy polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 980

musi się jednak podporządkować przedstawicielstwu) (referendum), kadencyjność, wybory zasada podziału władzy (monteskiuszowski...

Prawo egzamin z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1351

Skąd wynika zasada nieinterwencji w prawie międzynarodowym publicznym? Z Karty Narodów ONZ...

Normalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1610

określenia wyrobu. Dokumenty normalizacyjne- dokument ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki...