Etyka komunikacji - Zagadnienia i literatura.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2156
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka komunikacji - Zagadnienia i literatura. - strona 1 Etyka komunikacji - Zagadnienia i literatura. - strona 2 Etyka komunikacji - Zagadnienia i literatura. - strona 3

Fragment notatki:

Etyka komunikacji. Zagadnienia I Struktura etyki filozoficznej
Etyka i moralność
Dziedziny etyki/rodzaje namysłu nad moralnością. Perspektywa uczestnika i obserwatora (badacza) moralności Problematyka uzasadniania w filozofii moralnej: poziom normatywny i metaetyczny
II Sądy moralne (oceny i normy)
Specyfika sądów moralnych/kryteria wyodrębniania ocen i norm moralnych Pojęcie kategoryczności sądów
Sądy moralne: roszczenie do powszechnej ważności i zasada uogólnialności Problem znaczenia sądów etycznych. Semantyka predykatów etycznych
Stanowiska metaetyczne w kwestii znaczenia i uzasadniania sądów etycznych
Relatywizm w etyce III Fenomenologia moralności. Model rekonstrukcyjny w etyce
IV Model konstrukcyjny w etyce. Etyka proceduralna Etyka proceduralna: kazuistyka, metoda koherencji
Etyka proceduralna: pojęcie dyskursu i konsensusu. Etyka dyskursu
Etyka proceduralna „bez procedury”: etyka sumienia, etyka sytuacyjna, decyzjonizm
V Model deontologiczny i konsekwencjalistyczny w etyce normatywnej
Monizm etyczny: imperatyw kategoryczny Kanta (deontologia), zasada użyteczności w utylitaryzmie (konsekwencjalizm)
Pluralizm zasad: konflikty norm i wartości
VI Wybrane kategorie etyczne: cnota
Zalecana literatura: Opracowania ogólne: Brandt R.: Etyka
Hartman J., Woleński J.: Wiedza o etyce
Hołówka J., Etyka w działaniu
MacIntyre A.: Krótka historia etyki
Ossowska M.: Podstawy nauki o moralności
M. Ossowska: Normy moralne. Próba systematyzacji
Singer P. (red.): Przewodnik po etyce
Wybrane teksty wskazane przez prowadzącą.
Wskazówki literaturowe do I (Struktura etyki filozoficznej) i II grupy zagadnień (Sądy moralne):
Pojęcie moralności i etyki: „Etyka, jej natura i cel”, w: R. Brandt, Etyka, Warszawa 1996, ss. 9-32., „Podstawy etyki ogólnej i metaetyki”, w: J. Hartman, J. Woleński, Wiedza o etyce, Warszawa 2008, ss. 17-22.
Etyka opisowa. Psychologia moralności: „Główne koncepcje teoretyczne rozwoju moralnego”, w: H. Jankowski, Etyka, Warszawa 1975, ss. 147-154, a także 138-140, „Rozwój ocen moralnych dziecka”, J. Piaget, Warszawa 1967, Rozwój moralny, Heliodor Muszyński, Warszawa 1987, „Edukacja moralna a wzrost kompetencji demokratycznych”, w: Ethos w życiu publicznym, E. Nowak, K. M. Cern, Warszawa 2008, ss. 372-399.
Moralność jako zjawisko społeczne. Socjologia moralności: „Uwagi wstępne”, w: M. Ossowska, Socjologia moralności. Zarys zagadnień, Warszawa 1986, oraz tamże „Czynniki kształtujące moralność grup społecznych”, ss. 20-143, „Moralność i inne formy świadomości społecznej oraz społecznej kontroli”, w: H. Jankowski, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz