Etyka komunikacji - Etyka opisowa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Etyka komunikacji - Etyka opisowa - omówienie - strona 1  Etyka komunikacji - Etyka opisowa - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

4.03.2013
(…)
Etyka opisowa (zdystansowana postawa) i normatywna (zaangażowana postawa)
Etyka opisowa - nie wartościuje zjawisk. Jako etyk można badać funkcjonowania etyki w świecie (opisowa) lub pomyśleć którą etykę uznać za właściwą (normatywna). Normatywna i opisowa mają wiele różnych wersji. Normatywna - psychologia moralności, socjologia, historia, antropologia moralności - podchodzenie do zjawisk jako obserwator, celem nie jest krytyczne uzasadnienie ale tylko opisanie faktów. Różne moralności (systemy) wprowadziła etyka opisowa, zmierzała do tego by za pomocą metod, nauk humanistycznych i społecznych badać zjawiska moralne jako fakty społeczne. Każda z tych dziedzin ma swoją metodologię. W ramach e. opisowej - faktycznie reprezentowana moralność taka a taka, katolicyzmu, protestantyzmu, stalinizmu. Moralność obecnie zastana (uznanie demokracji, praw człowieka i obywatela, świadomość ekologiczna). Opisowa nie uzasadnia, że akurat ta moralność jest słuszna, diachronicznie bada powstanie i rozwój moralności, synchronicznie bada treści moralności, zawartości ich, jakie przekonania są w jakimś systemie bazowe, w miarę stałe, a jakie są na peryferiach, zmienne.
Opisowa eksplanacyjnie bada funkcje jakie moralność pełni. Antropolog myśli czy moralność np. chroni jednostki które są słabe.
Co łączy badaczy? Że to są sądy opisowe a nie wartościujące.
Etyk normatywny często robi zabieg by wyprowadzić twierdzenie z etyki opisowej. Wszyscy ludzie dążą do przyjemności - pkt wyjścia w opisowej.
Psycholog moralności - Kolberg, uczeń Piageta - o etapach rozwoju moralnego - rozwój ten towarzyszy rozwojowi poznawczemu.
Moralność hitlerowska nie była moralnością - mieszają się tu 2 postawy. Choć zalicza się pewne zjawiska (system poglądów) do moralności. Ciężko być etykiem opisowym, opisowa jest defensywna, uprawiana na peryferiach nauk. Etyków opisowych łączy cel: chcę opisać, wyjaśnić, przeanalizować.
Sokrates - etyk normatywny - uzasadniał.
Badacz moralności badając moralność ma odróżniać swoje przekonania od tych które bada. - postulat Maxa Webera.
Etyk opisowy - rekonstrukcja moralnej gry językowej, wejść w to co dana wspólnota badana rozumie jako zjawisko moralne.
Etyk opisowy swoje opisy bierze ze społeczności którą bada, rzadko przychodzi ze swoimi schematami.
Problem społeczeństw nowożytnych - sprecyzować co jest kwestią moralną a co nie. Coś podlegało kwestii moralnej, dziś już nie. Kwestia wyboru małżonka jest dziś kwestią osobistego życia.


(…)

… o znaczenie pojęć: np. czym jest pobożność? - poziom metaetyczny. Pytaniem e. norm. - jakie normy są stosowne dla etycznie słusznego działania - poziom formułowania norm odnoszących się do działań. Inny poziom - analizowanie już gotowych sądów, pytanie czy dany sąd jest dobrze uzasadnić, jak można go na różne sposoby uzasadnić - poziom metaetyczny - z tego poziomu patrzymy na to co dzieje się w etyce…
… każdego kto pyta co powinien robić i formułowanie sądów uzasadnieniem.
- namysł naukowy - składa się z badania empirycznego - czym ludzie kierują się , jakimi motywami, co to jest natura ludzka - metaetyka
- namysł krytyczny, analityczny - nie musi składać się z żadnego badania ani nie musi i nie jest związany z wartościowaniem etycznym.
Zachować perspektywę wolną od wartościowania - zostać na poziomie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz