Etyka komunikacji

note /search

Etyka komunikacji - Etyka rekonstruująca - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Etyka komunikacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

6.05.2013 Etyka rekonstruująca (nie jest czysto opisowa) - koncepcje z opisem zasad funkcjonowania obowiązującej moralności, ograniczają się do fenomenologii tej moralności i fundująca (normatywna) - nie tylko opisuje pryncypia etyczne, ale ...

Monizm zasad i pluraizm zasad - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Etyka komunikacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1043

3.06.2013 monizm zasad i pluralizm zasad, oprócz deontologii i konsekwencjalizmu różnica pluralizm-monizm w deontologii pokazuje jak normy sprowadzić do wspólnego mianownika monistyczne teorie etyki - monistyczne w odniesieniu do zasad moralnej o...

Metaetyka - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Etyka komunikacji
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1414

8.04.2013 Metaetyka - teoria znaczenia języka moralności (wąskie znaczenie), metodologia nauk aksjologiczno-normatywnych (szerokie znaczenie) Żeby poważnie zajmować się etyką normatyw...

Konsekwencjalizm - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Etyka komunikacji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1386

10.06.2013 Konsekwencjalizm - orientuje się na skutki działań Każda taka koncepcja ma część aksjologiczna (pozwala ocenić skutki działań) i normatywną (które z następstw są relewantne dla oceny działań). Teoria definiuje wartości. Moralne sądy i zobowiązania - funkcja instrumentalna. konsekwencj...

Sokrates - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Etyka komunikacji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 833

25.02.2013 casus Sokratesa - co wybrać, śmierć czy ucieczkę i życie na obczyźnie dialogi platońskie „Kriton” i „Obrona Sokratesa” Kriton - przyjaciel, który zachęcał go do ucieczki, zan...

Etyka komunikacji - etyka proceduralna - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Etyka komunikacji
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1190

Etyka proceduralna - w tym decyzjonizm koncepcje deontologiczne i konsekwencjalistyczne Deontologia vs. teleologia - rozróżnienie wprowadzone przez Broada - 1930 - „5 typów teorii etyczne...

Etyka komunikacji - Zagadnienia i literatura.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Etyka komunikacji
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2156

Etyka komunikacji. Zagadnienia I Struktura etyki filozoficznej Etyka i moralność Dziedziny etyki/rodzaje namysłu nad moralnością. Perspektywa uczestnika i obserwatora (badacza) moralności Problematyka uzasadniania w filozofii moralnej: poziom normatywny i metaetyczny II Sądy moralne (oceny i norm...

Etyka komunikacji - Sądy moralne - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Etyka komunikacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127

11.03.2013 Czym charakteryzują się sądy moralne? Poziom normatywny - diagnozowanie i formułowanie norm dla działań, normy to kryteria naszego zachowania; i metaetyczny - zadanie: analiza sądów normatywnych, tych, w których wypowiadamy się w kwestiach moralnych, przedmiotem: nie tyle działania co s...

Etyka komunikacji - Etyka opisowa - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Etyka komunikacji
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1729

4.03.2013 (…) Etyka opisowa (zdystansowana postawa) i normatywna (zaangażowana postawa) Etyka opisowa - nie wartościuje zjawisk. Jako etyk można badać funkcjonowania etyki w świecie (opisowa) lub pomyśleć którą etykę uznać za właściwą (normatywna). Normatywna i opisowa mają wiele różnych wersji. ...

Etyka komunikacji - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Etyka komunikacji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1148

Zaliczenie - pisemne/ustne, nie wiadomo. 2 nieobecności nieusprawiedliwione, a później trzeba odrabiać. M Ossowska - „Pojęcie moralności”, Etyka, I, 1966 Lazari-Pawłowska - „O pojęciu moralności”, Etyka, I, 1966 O czym jest ten tekst? Dlaczego powinienem go znać/przeczytać? Dyżury - poniedziałek...