Metaetyka - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Metaetyka - omówienie - strona 1  Metaetyka - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

8.04.2013
Metaetyka - teoria znaczenia języka moralności (wąskie znaczenie), metodologia nauk aksjologiczno-normatywnych (szerokie znaczenie)
Żeby poważnie zajmować się etyką normatywną, formułować sądy etyczne i uzasadniać je, trzeba rozstrzygnąć najpierw kwestie metaetyczne - są warunkiem słusznych rozstrzygnięć aksjologicznych.
Każde pojęcie etyki normatywnej, wolność woli, odpowiedzialność, norma etyczna może być rozważona metaetycznie - od strony znaczenia tych pojęć uwikłanych w ich problemy. Metaetyka porównuje też te znaczenia, wykrywa błędy ze złego użycia tych pojęć.
Moore stworzył pojęcie metaetyki; Metaetyka zastanawia się nad przedmiotem etyki - moralnością i kwestia naukowości etyki normatywnej.
Metaetyka w sensie wąskim - 3 zagadnienia: znaczenie terminów i sądów etycznych; czy sądom etycznych przysługuje wartość logiczna; jak i czy można uzasadniać sądy etyczne.
Są metaetyce, którzy pozytywnie rozstrzygali w kwestii prawdziwości, lecz mówili że prawdziwości lub fałszywości nie można dowieść.
Byli też tacy którzy mówili, ze sądom etycznych nie można przypisywać wartości logicznych, ale można je uzasadniać, dochodzić ich słuszności lub braku
Metaetyka
Pytając o znaczenie predykatów chcemy ustalić, jaka wiedza kryje się za wypowiedziami.
Predykat - każde wyrażenie x jest P, P-przymiotnik odnoszący się do jakiejś cechy
Predykaty naturalne i aksjologiczne. Naturalne - odnoszą się do własności badanych przez nauki empiryczne - x jest żółty, wysoki, przyjemny, wesoły.
Zdania z nimi rozstrzyga się na drodze obserwacji zmysłowej.
Predykaty aksjologiczne - x jest dobre, piękne, słuszne.
ME pyta czy p. aksjologiczne da się zdefiniować za pomocą predykatów naturalnych
Pytanie o znaczenie = pytanie o wiedzę, która może być przez te wyrażenia komunikowana.
Jan jest dobry - jeśli odczuwam wobec Jana takie i takie uczucia - jeśli tak się dzieje to w tych przeżyciach doszukujemy się już wartości. Przeżycia psychiczne - przedmiot poznania aksjologicznego.
Rozwiązanie epistemologiczne - gdy zdania z predykatem opisują autonomiczną sferę rzeczywistości.
„Co to znaczy?” jest wcześniejsze niż pytanie jakie wartości ze sobą niesie
Stanowiska interpretujące znaczenie terminów etycznych.
predykaty odnoszą się do cech naszego świata - obiektywizm
charakteryzują uczucia, emocje, przeżycia - subiektywizm
Problemy obiektywizmu: czy predykaty aksjologiczne można zastąpić naturalnymi. Dobry to np. zgodny z biegiem ewolucji, pomagający - można to dostrzec. No ale pytanie dlaczego ludziom nie zdarza się kłócić o to czy stół jest czarny, ale spory są o to czy coś jest słuszne. Drugi zarzut: jeśli coś orzekamy o świecie fizycznym to zawsze z nasza percepcją zmysłową.


(…)

…: mówiąc o własnych przeżyciach nie musimy korzystać z percepcji zmysłowej, ale ciężko powiedzieć że ktoś kłamie, trudno to podważyć. „Czy eutanazja jest czymś złym?” a „Jak się czujesz mówiąc o eutanazji?”
Moore - mieszanie znaczeń = błąd naturalistyczny, odrzucił i obiektywizm i subiektywizm
Opcja radykalna metaetyki- emotywizm (to już nie Moore)- terminy etyczne - ich znaczenie jest fikcją, desygnaty
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz