Konsekwencjalizm - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Konsekwencjalizm - omówienie - strona 1  Konsekwencjalizm - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

10.06.2013
Konsekwencjalizm - orientuje się na skutki działań
Każda taka koncepcja ma część aksjologiczna (pozwala ocenić skutki działań) i normatywną (które z następstw są relewantne dla oceny działań). Teoria definiuje wartości.
Moralne sądy i zobowiązania - funkcja instrumentalna.
konsekwencjaliści sa bardziej elastyczni niż deontolodzy - bardziej wyczuleni na zmiany, poglądy, możliwości techniczne, nie mają problemu że raz uzasadniona norma miałaby tracić swoją wartość, mogą regulować zasięg i granice praw moralnych, różnie postrzegamy dobra ze względu na które oceniamy działania.
Jakie skutki są kryterium oceny działania?
Różne odpowiedzi. Liczą się konsekwencje nie mieszczące się w standardowych ocenach działań. Żadna współczesna etyka kons. nie bierze pod uwagę faktycznych następstw działań. Działanie może zbiec się z okolicznościami, których agent nie mógł przewidzieć - tu ocena nie jest racjonalna. Dlatego nie można się ograniczać do faktycznych skutków.
Za zranienie ciała ze skutkiem śmiertelnym - cięższa kara niż za samo zranienie. Zwykle mamy wyrzuty sumienia nawet gdy wiemy że skutków nie dało się przewidzieć. Nie odpowiada to racjonalności - więc nie uzależnia się jakości działań od faktycznych następstw.
Jakie skutki są brane?
skutki zamierzone przez podmiot działań - ocenia się działania wg stanów rzeczy, które podmiot zamierza, teologiczna zasada podwójnego skutku - liczą się skutki zamierzone przez podmiot, jeśli złe skutki występują a nie były zamierzone nie zmieniają wartości działania. Etyczny intencjonalizm - w grę wchodzi mentalizm. Tak długo jak podmiot skutki złe przewiduje ale nie są one jego zamiarem to nie mają wpływu na moralną jakość działań. To przebrzmiewa w systemach prawnych - eutanazja czynna a pośrednia bierna. przewidywane przez podmiot skutki działań. jakość działania mierzone wg następstw nieważne czy są zamierzone czy tylko brane pod uwagę - to trochę poprawia poprzedni ptk. Zwalnia to z odpowiedzialności podmiot, który niedostatecznie przewiduje skutki swoich działań.
też te skutki, które podmiot mógłby przewidzieć - skutki działań są możliwe do przewidzenia wg indywidualnych możliwości - ocena działań uzależniona od możliwych do przewidzenia skutków działań. Zarzut: zniesienie różnicy miedzy odpowiedzialności ą podmiot a jakością samego działania. Podmiot mógł przewidzieć skutki - to wystarczy by przypisać winę lub pochwałę za dane działanie.
Bierze się pod uwagę skutki wg obiektywnego standardu wiedzy. Moralna jakość działania zależy od skutków a nie takich które podmiot może przewidzieć, ale tych które można przewidzieć na bazie standardu wiedzy. Wady: problem dookreślenia standardu wiedzy


(…)

… działanie.
co jeszcze różni - jak dalece sam podmiot powinien wykazywać inicjatywę ku działaniu na rzecz danej wartości. Trzeba wynajdywać sytuacje kiedy można komuś pomóc.
Jezus - kim jest bliźni - moralność mówi: każdy na kogo może mieć wpływ moje działanie. W jakim stopniu powinno się służyć bliźniemu? Przykazanie miłości - co znaczy „jak siebie samego” - wprowadzenie relatywizacji, podmiot…
… zasadą podstawową a ustaleniami psychologii moralnej
podobny podział w utylitaryzmie
Zasada podstawowa w utylitaryzmie: maksymalizować szczęście dla jak największej ilości ludzi.- zasada użyteczności.
Problemy:
Zasady podstawowe - przeciążenie kognitywne dla podmiotu działania - każda sytuacja wymagałaby na nowo oszacowania skutków przeciążanie. Przeciążenie motywacyjne podmiotu - nie bierze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz