Monizm zasad i pluraizm zasad - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Monizm zasad i pluraizm zasad - omówienie - strona 1  Monizm zasad i pluraizm zasad - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

3.06.2013
monizm zasad i pluralizm zasad, oprócz deontologii i konsekwencjalizmu
różnica pluralizm-monizm w deontologii pokazuje jak normy sprowadzić do wspólnego mianownika
monistyczne teorie etyki - monistyczne w odniesieniu do zasad moralnej oceny, wystarczy ze postulują jedną ocenę działań, np. Kant (imperatyw)
zasady oceny motywów działań - zasada dobre woli w UMM. Dobra wola - te motywy są moralnie dobre które są nakierowane na czynienie tego co jest słuszne tylko dlatego ze to jest słuszne.
konsekwencjalizm wymaga dwupoziomowości uzasadnienia - część normatywna i aksjologiczną, mówi o zasadach oceny działań i o wartościach które należy realizować. Utylitaryzm jako konsekwencjalizm- należy maksymalizować wartość i dobro pozamoralne, wartością jest szczęście (czyli monizm też)
Pluraliści postulują wiele zasad, które należy maksymalizować. Kant- moralne sądy są kategoryczne - nie oceniają działań podmiotu w odniesieniu do tylko jego interesów, życzeń, ale też w odniesieniu do pewnych standardów niezależnych od interesów podmiotu. IK - pojmować jako czyń d w sytuacji typu s, lub zaniechaj czynienia. Imperatywy to nie bezwzględne rozkazy, bo także te pozamoralne opierają się na racjach rozumu, są przejrzyste dla adresatów - są szczeblami ludzkiej racjonalności. Nie zawsze są to wielkie postulaty, np. jeśli chcę wbić gwóźdź w ścianę musze użyć młotka.
„Kategoryczny” - dwuznaczność - IK to wymogi działań, ale tu przeocza Kant to ze kategoryczność Mozę być niewystarczająca. Kategoryczne są też wymogi etyki pozamoralnej. Przez kategoryczność nie można odróżnić co jest słuszne a co nie. IK dla Kanta to wymogi mające pierwszeństwo przed innymi wymogami, ale to też nie wynika z kategoryczności. IH - wymogi roztropności i mądrości ( te jako służące realizacji celu, który założono jeśli chodzi o człowieka - dążenie do szczęścia; zalecenia dietetyczne; jedlic chcesz osiągnąć cel x powinieneś wybrać środek y; to też są słabe zalecenia i rady). Hipotetyczny - zależne od rzeczywistego lub możliwego celu adresata imperatywu, nie musi mieć formy „jeśli… to…”, bo moralne IK też taką formę mają. IH są ugruntowane w prawach przyrody. IK u Kanta w l.poj. - podstaw do wyprowadzeni wszelkich moralnych już konkretnych imperatywów też kategorycznych. IK - metoda sprawdzająca czy norma jest moralnie akceptowalna czy nie. Obiektami do sprawdzenia są maksymy. Maksymy - subiektywne reguły działań o pewnej formie, aspirują do bycia IK. IK - kryterium wykluczające - maksymy nieprzechodzące testu trzeba odrzucić, ale nadal zostaje duża swoboda działania wg różnych kryteriów, prakseologicznych, pozamoralnych, rozgranicza to co zakazane od tego co dozwolone.


(…)

…, aspirują do bycia IK. IK - kryterium wykluczające - maksymy nieprzechodzące testu trzeba odrzucić, ale nadal zostaje duża swoboda działania wg różnych kryteriów, prakseologicznych, pozamoralnych, rozgranicza to co zakazane od tego co dozwolone.
3 sformułowania imperatywu kategorycznego w UMM (s.50)
- postępuj wg t.m. dzięki której… powszechnym prawem - czysto formalna metoda sprawdzania maksym
- szacunek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz