Etyka i moralność-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka i moralność-opracowanie - strona 1 Etyka i moralność-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Etyka i moralność
Etyka pochodzi od greckiego słowa etos(zwyczaj, obyczaj). Jest to filozoficzna nauka o moralności. Przez moralność rozumiemy historyczne zmiany społeczne uwarunkowany zbiór norm, ocen i wzorów postępowania, które regulują lub pretendują do regulowania stosunków: między jednostkami, między jednostką a grupą społeczną, oraz między grupami społecznymi.
Tak rozumiana moralność jest przedmiotem zainteresowań etyki. Etyka posiada pewną specyfikę m.in. tradycyjnie rzecz biorąc etyka nie ogranicza się do opisu i analizy zjawisk moralnych, lecz również miała i nadal ma ambicje współkształtowania lub nawet kształtowania moralności. Stąd etyka dzieli się na etykę opisową i normatywną.
Etyka opisowa- jest dyscypliną która traktuje o pochodzeniu, istocie i funkcji moralności. Oto niektóre pytania na które poszukuje się odpowiedzi na gruncie etyki opisowej:
- Jakie czynniki społeczne wpływają na treść i formę moralności?
-Jak wtórnie oddziaływuje moralność na stosunki społeczne?
-Jakie są psychologiczne aspekty dokonywania wyboru w sytuacji konfliktowej?
-W jakich znaczeniach używa się terminów „ powinność”, „ obowiązek”?
Moralność może być rozpatrywana w ramach etyki opisowej z różnych punktów widzenia. Analizując jak doszło do określonego działania moralnego, co rozgrywało się w człowieku zanim je spełnił mamy na uwadze aspekt psychologiczny, znajdujący się w obrębie psychologii moralności. Badając zaś sposoby zachowania się, normujące ją zakazy i nakazy jakie faktycznie występują w określonej społeczności jesteśmy na terenie socjologii moralności. Oprócz psychologii moralności i socjologii moralności istnieją również inne płaszczyzny na których dokonuje się wyjaśniającego opisu zespołu zjawisk zwanych moralnością.
Etyka normatywna- stara się ona podać pewien optymalny w danych warunkach system norm. Polega to na sformułowaniu dyrektyw postępowania, określeniu co z moralnego punktu widzenia jest dobre a co złe. Jakie działania są wskazane a jakich należy unikać. Etyka normatywna odpowiada na pytania:
- Co to jest moralność?
-Które sposoby postępowania są „lepsze”, „bardziej moralne”, których należy unikać jako złych?
-Dla jakich celów mamy żyć i działać?
Etyka normatywna rozważa problem dobra najwyższego, stosunków wobec siebie różnych wartości moralnych, przedmiotu oceny moralnej itd.
Ogólnie można stwierdzić że moralność to pewne zjawisko z dziedziny życia społecznego. Etyka natomiast to określona dyscyplina filozoficzna której przedmiotem jest moralność. Zawsze przy tym chodzi o moralność danych zbiorowości grupy społecznej bądź środowiska i zawsze w danych okolicznościach historycznych. W najbardziej ogólnym sensie etyka dokonuje opisu i myślowego uporządkowania tzn. rekonstrukcji stanu danej moralności (aspekt opisowy) oraz przeprowadza korygującą modyfikacje jej postaci (aspekt normatywny).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz