Współczesne systemy polityczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesne systemy polityczne - strona 1 Współczesne systemy polityczne - strona 2 Współczesne systemy polityczne - strona 3

Fragment notatki:

System polityczny - składa się z 3 elementów:
instytucje władzy państwowej (głowa państwa, rząd, parlament)
podmioty polityczne, które wpływają (partie polityczne, system partyjny)
normy prawne wyznaczające podstawy funkcjonowania państwa (konstytucja, ustawy o partiach, ustawy o prawie wyborczym…)
Ujęcia: instytucjonalne - najważniejsze są instytucje władzy
funkcjonalne - najważniejszy jest wpływ partii
normatywne - koncentruje się na normach, takie zdanie mają konstytucjonaliści
 
Formy państwa - sposób sprawowania władzy w państwie
Forma rządów - budowa organów władzy państwowej:
Podział archaiczny i mało znaczący: monarchie
republiki
4 typy państw demokratycznych: system parlamentarno-gabinetowy: - elastyczny podział władzy
- władza wykonawcza i ustawodawcza wpływają na siebie
- odpowiedzialność rządu przed parlamentem
- głowa państwa może rozwiązać parlament
- np. Polska
system prezydencki: - ścisły podział władzy, separacja władzy
- jednoosobowa władza wykonawcza
- np. USA
system pólprezydencki (parlame ntarno-prezydencki): - przewaga władzy wykonawczej nad ustawodawczą (wzmocnienie prezydenta i rządu kosztem parlamentu)
- synteza wcześniejszych systemów
- np. Francja
system rządów zgromadzenia: - nie ma podziału władzy, władzą jest parlament
- np. Szwajcaria, państwa komunistyczne (teoretycznie)
Środki i metody realizowania władzy - reżym polityczny 4 filary państwa demokratycznego: reżim suwerenność narodu
przedstawicielstwo polityczne (naród musi się jednak podporządkować przedstawicielstwu) (referendum), kadencyjność, wybory
zasada podziału władzy (monteskiuszowski trójpodział): ustawodawcza, wykonawcza (egzekutywa) jest dwugłowa (głowa państwa i rząd) i sądownicza oddziaływuje w trybie hamującym
zasada państwa prawnego - w państwie obowiązuje prawo i wszyscy są z nim związani, najważniejsza jest konstytucja
Państwo niedemokratyczne wyłącza od udziału władzy obywateli i władza jest                                     narzucona: państwo autorytarne - interesuje się tylko polityką, nie ingeruje w sfery pozapolityczne
państwo totalitarne - kontroluje politykę i wszystkie zachowania społeczne
Budowa terytorialno-administracyjna państwa: unitarne - jednolite, jest tylko jedna władza państwa
federacyjne - p. złożone, złożoność władzy państwowej
 
Monarchia: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz