Gabinet cieni

Systemy polityczne - omowienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1400

, gdyż instytucje i zasady ustroju tego państwa są uregulowane przez prawo. (Żmigrodzki) Gabinet Cieni w UK...

System parlamentarno-gabinetowy-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1288

rządu (w naszym rozumieniu) pełni tzw. gabinet. Jest to kilkunastu ministrów politycznych. Gabinet cieni...

System polityczny Wielkiej Brytanii

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • wykładowca nieznany
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1855

Jej Królewskiej Mości - drugi człon rządu, lider opozycji dostaje połowę uposażenia premiera, gabinet cieni: każda...

Formy rządów - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190

akty prawne - niższego rzędu, c) istnieje instytucja gabinetu cieni - opozycja spośród siebie tworzy...

Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jan Skoneczny
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1029

cieni), dzięki czemu w jest każdej chwili gotowa by przejąć władzę. Ponadto, członkowie gabinetu cieni...

Organizacja partii politycznych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1197

, Grecja, Turcja gabinety cieni !!! - cienie premiera i ministrów dostawali połowę pensji tych prawdziwych...