System parlamentarno-gabinetowy-Wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2023
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 System parlamentarno-gabinetowy-Wykład  - strona 1  System parlamentarno-gabinetowy-Wykład  - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD VII - 31.03.2011 III: System parlamentarno-gabinetowy :
Władza wykonawcza wyłaniana jest przez władzę ustawodawczą. Co do zasady premierem zostaje lider zwycięskiej partii. Z uwagi na system dwupartyjny ma on większość w parlamencie.
Parlament powołuje, ale i odwołuje poprzez „wotum nieufności” premiera, cały rząd, poszczególnych ministrów.
Rząd ma prawo inicjatywy ustawodawczej oraz wydawania aktów wykonawczych.
Termin „rząd” w Wielkiej Brytanii obejmuje także urzędników - nieusuwalnych, dlatego funkcję rządu (w naszym rozumieniu) pełni tzw. gabinet. Jest to kilkunastu ministrów politycznych.
Gabinet cieni - opozycja spośród siebie tworzy alternatywny rząd. Muszą to być kompetentni ludzie, gdyż zadaniem ich jest kontrolowanie poczynań aktualnych ministrów. W tym celu mają dostęp do większości ministerialnych dokumentów, swoje własne biuro w ministerstwie, są wynagradzani z kasy państwowej.
Taki model umożliwia szybkie i kompetentne przejęcie władzy w przypadku zmiany rządzącej partii.
IV: System kanclerski: Premiera - kanclerza wyłania większość parlamentarna, ale odwołać go można tylko przy pomocy konstruktywnego wotum nieufności (należy wówczas przedstawić mającego większość w parlamencie innego kandydata na kanclerza).
Kanclerz w praktyce sam odwołuje i powołuje swoich ministrów (formalnie robi to prezydent).
Kanclerz kieruje urzędem kanclerskim, który ma wpływ na pracę wszystkich ministerstw i kanclerzowi podlegają bezpośrednio służby specjalne.
Model polski: Silny prezydent - mandat wyborczy, wybory bezpośrednie, weto ustawodawcze oraz przeciwstawiono mu bardzo silnego premiera - w istocie kanclerza, gdyż:
odwołać można tylko w drodze konstruktywnego wotum nieufności
bez udziału parlamentu dokonuje sam zmian ministrów - formalnie prezydent, ale nie może odmówić
W ten sposób kompetencje prezydenta i premiera częściowo się pokrywają, co jest konfliktogenne.
Praworządność: Koncepcja ta wywodzi się z XVIII-wiecznej nauki prawa w Niemczech. Podłożem jej miał być spór młynarza z cesarzem o młyn - wygrać miał przed niezawisłymi sądami młynarz. Sugeruje to prymat prawa nad wszelką władzą.
Prawo musi być równe dla wszystkich, niekierujące się niczym - obiektywne. Jednakże problemy dotyczące praworządności i jej zakresu powodują spory dotyczące zakresów praworządności. I: Spór o zakres podmiotowy praworządności , czyli o to, kto musi być praworządny:
Wąskie rozumienie terminu praworządność - tu nacisk kładzie się na to, iż stosujący prawo muszą być praworządni, a są nimi sędziowie, urzędnicy oraz wszystkie osoby, którym prawo pozwala stosować je wobec innych, np. nauczyciele - oceny.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz