Polityka rolna- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka rolna- opracowanie - strona 1 Polityka rolna- opracowanie - strona 2 Polityka rolna- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Polityka Rolna
RYNEK - całokształt stosunków wymiany i sprzedaży - miejsce zawierania transakcji.
Rynek rolny:
Wąskie znaczenie: wyłącznie rynek produktów rolnych. Szersze znaczenie: obejmuje również rynek środków produkcji rolnej. W poszczególnych państwach kształtują się różne cele polityki rolnej, np.: a) dążenie do intensyfikacji i wzrostu produkcji rolniczej, b) ograniczenie jej rozmiarów
c) utrzymanie tego sektora gospodarki
CEL - dążenie do zapewnienia takiej dochodowości działalności rolniczej, która byłaby wystarczająco konkurencyjna wobec innych rodzajów działalności zarobkowej. INSTRUMENTY:
1) określone systemy podatkowe, sformułowane specjalnie dla podmiotów zajmujących się rolnictwem;
2) specjalne systemy kredytowania działalności rolniczej; 3) systemy emerytalne rolników; także:
4) Instrumenty regulacji i struktury produkcji rolniczej:
Instrumenty polityki protekcyjnej handlu zagranicznego - do określonych produktów rolnych
Parametry cenowe Interwencyjne zakupy produktów rolnych, dokonywane przez państwo
Reglamentacja obszaru upraw określonych płodów rolnych, także w skali hodowli. (wykorzystywane w ramach tzw. polityki ograniczeń produkcji rolniczej).
Reglamentacja - wprowadzone na stałe lub czasowo ograniczenie wolnego obrotu pewnymi dobrami lub towarami, spowodowane przeważnie niedostatkiem tych dóbr lub towarów i koniecznością ich racjonowania; zjawisko typowe dla gospodarki okresu wojennego i tuż po wojnie, a także, w różnych formach, dla ekonomiki państw socjalistycznych. WSPÓLNA POLITYKA ROLNA (WPR) - najlepiej rozwinięty i najbardziej kosztowny sektor polit. gosp. UE. Zasady ustalone w Traktacie Rzymskim.
Podstawowy cel: wspieranie harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej, umacnianie stabilności, podnoszenie poziomu cen życia, ustanowienie ściślejszych stosunków z państwami członkowskimi (państwa EWG dążyli do zapewnienia stałej podaży żywności i poprawy życia ludności wiejskiej).
Pozostałe cele:
- zwiększenie wydajności produkcji rolnej w drodze rozwoju postępu technicznego
- zapewnienie racjonalnego rozwoju produkcji rolnej, pełnego wyk. czynników produkcji - zapewnienie odpowiedniego poziomu życia rolnikom (zwiększenie zatrudnienia)
- stabilizacja rynków rolnych
- zapewnienie ciągłości dostaw żywności
- zapewnienie odpowiednich cen konsumentom
- usuwanie różnic miasto-wieś
ZASADY WPR:
Jednolitość rynku: zniesienie ograniczeń handlu pomiędzy krajami Wspólnoty i wprowadzenie jednakowych regulacji (wspólne ceny, przepisy, reguły konkurencji)

(…)

…, gdzie po przekroczeniu gwarancje państwowe podlegały ograniczeniu, a koszty nadwyżek obarczane są na producenta (zasada współodpowiedzialności). 1992-1996: Plan Mac Sharry'ego. I etap: wprowadzenie cen regulowanych na podstawowe produkty rolne (w ciągu 3 lat 15-30%), subwencje bezpośrednie (rekompensata dochodów w związku z obniżką cen), wspieranie ochrony środowiska, emerytury pomostowe (dla tych, co ukończyli 55…
… może skutkować utratą gwarancji cenowej - jest niesprawiedliwy, bo utrudnia wejście na rynek nowym wytwórcom
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i zalesianie - powiązane z systemem dopłat rekompensujących; wycofywanie nadwyżek. 5. Dopłaty bezpośrednie - ma przejąć funkcję interwencji. 6. Subwencjonowanie konsumpcji i przetwórstwa - mają na celu powiększenie rynku zbytu i zagospodarowanie nadwyżek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz