Wykład - Wspólna polityka rolna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wspólna polityka rolna - strona 1

Fragment notatki:

Wspólna polityka rolna
Cele:
Zwiększenie wydajności rolnictwa poprzez wspieranie racjonalizacji produkcji i optymalizacji wykorzystania czynników produkcji, a w szczególności siły roboczej
Zapewnienie ludności wiejskiej odpowiedniego poziomu życia
Zapewnienie konsumentom towarów po racjonalnych cenach
Stabilizacja rynków rolnych
Zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw
Zasięg: rolnictwo i handel artykułami rolnymi (produkty ziemi, hodowli i rybołóstwa oraz pozostającymi z nimi w bezpośrednim zwiazku produktami pierwszego stopnia przetworzenia.
I plan Mansholta (komisarz ds. Rolnictwa) na konferencji w Stresie w 1958r.
Stworzenie jednolitego rynku rolnego, zbliżanie cen na artykuly rolne, stosowanie opat wyrównawczych, przeprowadzenie zmian w strukturze agrarnej niezbędnych do tworzenia nowoczesnych i wydajnych gospodarstw rolnych
Zasady WPR:
Jednolitość rynu- swodobny przepływ między państwami Wspólnoty, jednolite ceny interwencyjne, przepisy sanitarne, fitosanitarne i weterynaryjne
Preferencja wspólnotowa
Solidarność finansowa
Obszary WPR:
Wspólna organizacja rynków rolnych- dotyczy produktów rolnych
Polityka strukturalna- dotyczy gospodarstw rolnych
Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej i Europejski Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Mechanizm cen:
Cena docelowa- optymalna Cena interwencyjna- awaryjna/gwarantowana
Cena progowa- minimalna
II plan Mansholta 1968r:
W ramach WPR zaczęto realizować politykę strukturalną na szczeblu wspólnotowym (tzw II filar WPR)
Wprowadzono limity produkcyjne.
GATT- General Agreement on Tariffs and Trade- WTO w 1995
Reforma MacSharry'ego:
Obniżenie cen gwarantowanych zbóż i wołowiny
Wprowadzenie płatności (dopłat) bezpośrednich
Uzależnienie płatności dopłat dla dużych gospodarstw rolnych od ich uczestnictwa w programach ograniczania powierzchni upraw
Subwencjonowanie dobrowolnego i obowiązkowego odłogowania gruntów rolnych
Środki towarzyszące:
Instrumenty skłaniające rolników do stosowania metod produkcji chroniących środowisko i jakość terenów wiejskich
Program zalesień
Program przechodzenia na wcześniejsze emerytury
Celem było ograniczenie tempa wzrostu produkcji i poprawa konkurencyjności.
IACS- Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz