Struktury organizacyjne, sem III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktury organizacyjne, sem III - strona 1 Struktury organizacyjne, sem III - strona 2 Struktury organizacyjne, sem III - strona 3

Fragment notatki:

Struktury organizacyjne
Struktura organizacyjna - jest to system zarządzania składający się z powiązanych ze sobą elementów i procesów organizacji oraz zachodzących między nimi stosunków mających znaczenie dla realizacji określonego celu. Wymiary struktury organizacyjnej • wymiar statyczny • wymiar dynamiczny • wymiar „praktyczny” Elementy struktury organizacyjnej • konfiguracja • formalizacja • standaryzacja • centralizacja i decentralizacja • delegowanie uprawnień decyzyjnych • specjalizacja • odpowiedzialność Rodzaje więzi organizacyjnych • więzi funkcjonalne • więzi służbowe (hierarchiczne) • więzi informacyjne • więzi techniczne (specjalizacyjne) • więzi kapitałowe • więzi organizacyjne Funkcje struktury organizacyjnej
• synchronizacja czasowa i przestrzenna procesów realizowanych w organizacji • scalanie składników organizacji w integralną całość • określenie ram działań organizacyjnych (zarządzających i wykonawczych) • regulowanie pracy poszczególnych ludzi i zespołów roboczych • neutralizowanie wpływu zmian zachodzących w otoczeniu (ogranicza niepewność działania) • współpraca z podmiotami otoczenia organizacji • uwzględnianie specyfiki procesów produkcyjnych i rynkowych • zapewnienie efektywnej realizacji celów i strategii organizacji • rozwój organizacji Proces projektowania struktury organizacyjnej Elementy procesu: • ustalenie konfiguracji organizacji (liczby i rodzaju komórek organizacyjnych) • dokonanie podziału zadań pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi • określenie szczebli zarządzania, hierarchii, uprawnień decyzyjnych Czynniki kształtujące formę struktury organizacyjnej • cele i strategie organizacji • wielkość i wiek organizacji • lokalizacja organizacji • rodzaj i zakres prowadzonej działalności • stosowane technologie i strategie „handlowe” • kwalifikacje personelu i kadry zarządczej • kultura organizacyjna • charakter i stopień zmienności otoczenia organiz.
Zasady projektowania struktur organizacyjnych • jasność i przejrzystość • zrozumienie przez wszystkich głównych celów organizacji • oszczędność

(…)

… przez wszystkich głównych celów organizacji • oszczędność • nastawienie na cele (efekty) a nie na proces • trwałość i umiejętność dostosowywania się do zmian • otwartość na zmiany w otoczeniu Główne kryteria klasyfikacji struktur organizacyjnych • liczba szczebli kierowania • rozpiętość kierowania • charakter i rodzaj więzi organizacyjnych • dominujące układy organizacyjne • rodzaje funkcji i procesów wewnątrz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz