SSP - PYTANIA EGZAMINACYJNE 2008

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
SSP - PYTANIA EGZAMINACYJNE 2008 - strona 1 SSP - PYTANIA EGZAMINACYJNE 2008 - strona 2 SSP - PYTANIA EGZAMINACYJNE 2008 - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO KONSTYTUCYJNE
SSP - PYTANIA EGZAMINACYJNE 2008
Pojęcie ustroju państwa Zasada konstytucjonalizmu Miejsce prawa konstytucyjnego w systemie prawa Transformacja ustrojowa w Polsce Procedura zmiany konstytucji w RP Funkcje konstytucji Cechy szczególne konstytucji Charakter prawny i treść wstępu do Konstytucji RP Normy konstytucyjne Zasady naczelne ustroju RP Zasada demokratycznego państwa prawa (aspekt materialny i formalny) Zasada zwierzchnictwa narodu Suwerenność narodowa a suwerenność państwowa Bezpośrednie stosowanie konstytucji Nadrzędność konstytucji w systemie prawa w Polsce Miejsce źródeł prawa międzynarodowego w systemie prawa wewnętrznego RP Źródła prawa krajowego a źródła prawa wspólnotowego (pierwotne i pochodne) Koncepcja multicentryczności systemu prawa Pojęcie i cechy ustawy Pojęcie i cechy rozporządzenia Zamknięty system źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Konstytucji RP Adresat konstytucyjnych praw i wolności Obywatelstwo polskie jako przesłanka realizacji konstytucyjnych praw i wolności Zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji praw oraz wolności człowieka i obywatela Zasady oraz przesłanki ograniczania wolności i praw człowieka System środków ochrony praw i wolności jednostki w Konstytucji RP Pośrednie mechanizmy ochrony gwarantowanych praw i wolności Pozakonstytucyjne środki, organy oraz mechanizmy ochrony praw i wolności jednostki RP Międzynarodowe systemy ochrony praw i wolności jednostki Instytucja skargi konstytucyjnej i skutki jej rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny Prawo Wystąpienia z wnioskiem do RPO Prawo do sądu Prawa i wolności osobiste Prawa i wolności polityczne Prawa i wolności ekonomiczne, socjalne i kulturalne Obowiązki konstytucyjne Konstytucyjna koncepcja praw derogowalnych i niederogowalnych Prawo do wystąpienia ze skargą do międzynarodowych organów ochrony praw i wolności Instytucje demokracji bezpośredniej Referendum w prawie polskim Obywatelska inicjatywa ustawodawcza Zasada podziału władz Systemy rządów Demokracja przedstawicielska Zwyczaj parlamentarny Autonomia parlamentu Zracjonalizowany parlamentaryzm Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz