Funkcje parlamentu.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje parlamentu. - strona 1 Funkcje parlamentu. - strona 2

Fragment notatki:

FUNKCJE PARLAMENTU Funkcja ustawodawcza zasada wyłączności sprawowania przez parlament funkcji ustawodawczej: żaden inny organ nie może stanowić aktów o randze ustawy, chyba, że Konstytucja dopuszcza to w sposób wyraźny; kompetencje prawodawcze innych organów mają charakter podporządkowany , wyjątkowy i interpretowany zwężająco;
funkcja ustawodawcza dzieli się (doktryna francuska) na: funkcję ustrojodawczą → parlament, ale w innej procedurze, a tylko wyjątkowo zatwierdzane w referendum; funkcję ustawodawczą sensu stricto ; Funkcja kontrolna odnosi się do rządu i administracji i musi być rozpatrywana na tle 2 zasad: rząd pochodzi z parlamentu i przed nim odpowiada → by to było możliwe konieczne jest posiadanie przez parlament wiedzy o faktycznym funkcjonowaniu rządu; istnienie opozycji , która musi mieć wgląd w działania rządu, także wtedy gdy dla większości parlamentarnej nie jest to wygodne;
możliwe działania: prawo żądania informacji → włącznie z obecnością ministrów na posiedzeniach Sejmu; prawo żądania wysłuchania → konieczność ustosunkowania się do ocen i sugestii formułowanych przez parlament; prawo żądania wykonania → w normalnych sytuacjach jest niedopuszczalne , gdyż jest złamaniem istoty zasady trójpodziału władz, choć Konstytucja przewiduje wyjątki związane z wprowadzeniem lub utrzymaniem stanów nadzwyczajnych:
decyduje o wojnie i pokoju (art. 116);
zgoda sejmu jest konieczna dla rozp. Prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego (art. 231);
zgoda sejmu jest konieczna dla przedłużenia terminu konstytucyjnego stanu klęski i wyjątkowego (art. 232); Funkcja kreacyjna Polega na bezpośrednim powoływaniu i odwoływaniu innych organów konstytucyjnych państwa oraz osób wchodzących w skład tych organów, a zwłaszcza na egzekwowaniu ich odpowiedzialności. Prezydent - izby (jako ZN) mogą uznać trwałą niezdolność Prezydenta (art. 131 ust. 2 pkt. 4) lub postawić Prezydenta przez Trybunałem Stanu (art. 145); Rada Ministrów - związana z funkcją kontrolną; Ministrowie - związana z funkcją kontrolną; TK - wszyscy wybierani przez Sejm (art. 194 ust. 1), a odwołanie jest niemożliwe (zasada niezawisłości); TS - wszyscy wybierani przez Sejm, a przewodniczącym z urzędu jest Pierwszy Prezes SN (art. 199 ust. 1 i 2); prezes NIK - wybierany przez Sejm za zgodą Senatu (art. 205 ust. 1); PRO - wybierany przez Sejm za zgodą Senatu (art. 209 ust. 1); PRD - wybierany przez Sejm za zgodą Senatu (ustawa o RPD); KRRiTV - 4 przez Sejm, 2 przez Senat, 3 przez prezydenta (art. 214 ust. 1)

(…)

… (ustawa o RPD);
KRRiTV - 4 przez Sejm, 2 przez Senat, 3 przez prezydenta (art. 214 ust. 1)
prezes NBP - wybierany przez Sejm (art. 227 ust. 3);
Rada Polityki Pieniężnej - po 1/3 składu przez Sejm i Senat (art. 227 ust. 5);
Krajowa Rada Sądownicza - 4 przez Sejm, 2 przez Senat (art. 187 ust. 1);

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz