Systemy regulacji rachunkowości- wykład IV

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy regulacji rachunkowości- wykład IV - strona 1 Systemy regulacji rachunkowości- wykład IV - strona 2 Systemy regulacji rachunkowości- wykład IV - strona 3

Fragment notatki:

wykład IV
18.03.2013
Systemy regulacji
Można założyć, że istnieją dwa odrębne systemy regulacji mędzynarodowej. Są do standardy rachunkowości reprezentowane przez regulacje rachunkowości głównie w Stanach Zjednoczonych wydane jako Ogólnie Akceptowane Zasady Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accouting Principles, U.S. GAAP) oraz regulacje …
IFRS używane są nie tylko w UE, ale także w krajach takich jak hangkonk, Sustrala, Malezja itd. Na dzień 27 sierpnia 2008 ponad 113 państwa świata, łącznie z całą Europą wymagało lub zezwalało na sprawozdawczość zgodną z IFRS. Około 85 z nich wymagało stosowania IFRS w przedsiębiorstwach krajowych notowanych na giełdzie.
Istnieje pewna hierarchia IFRS, związana ze stosowaniem polityki rachunkowości dla każdej transakcji. Kiedy mamy do czynienia ze szczególnym rodzajem trancakcji, polityka rachunkowości jest determinowana przez stosowanie standardów lub interpretacji i rozważanie w związku z poradami implementacyjnymi. W przypadku raku standardu lub interpretacji, która szczególnie odnosi się do danej transakcji, kierownictwo zastosuje taką politykę rachunkowości, która doprowadza do informacji która jest:
związana z ekonomicznymi potrzebami podejmowania decyzji przez użytkowników,
wiarygodna, że sprawozdanie finansowe spełnia następujące cechy jakościowe:
reprezentuje wierne i bezstronnie pozycję finansową, wyniki finansowe, przepływy pieniężne,
odzwierciedla ekonomiczną naturę transakcji,
jest neutralna (tzn. wolna od kosztów)
jest ostrożna
jest kompletna we wszystkich materialnych szacunkach,
Można więc stwierdzić, że IFRS są oparte na ogólnych zasadach, zwanych nadrzędnymi zasadami rachunkowości, którym podporządkowane są szczegółowe regulacje, a w miarę braku szczegółowych regulacji muszą być przestrzegany
Stany Zjednoczone ogólnie zaakceptowały, że literatura Ogólnie Akceptowanych Zasad Rachunkowości (US GAAP) jest oparta na regułach (przepisach). Między innymi z tego powodu literatura USGAAP jest bardziej wielotomowa niż literatura IFRS.
Na wspólnym spotkaniu we wrześniu 2002 International Accounting Standards Board oraz Financial Acconunting Standards Board uzgodniły że będą działać razem w kierunku opracowania w pełni zgodnych i wysokiej jakości standardów sprawozdania finansowego, które mogłoby być stosowane zarówno w kraju jak i za granicą. Taki wspólny wysiłek jest czasem określany jako międzynarodowa zbieżność ogólnie przyjętych zasad księgowania w USA…
W efekcie dążeń do jednolitości sprawozdań finansowych, ujednolicanie regulacji prawnych rachunkowości przybrało następujące formy:


(…)

… Board IASB), którego efektem prac są MSSF i która zrzesza ponad 100 organizacji zawodowych
Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (ang. The Financal Accounting Standards Board, FASB) działa w Stanach Zjednoczonych wydając ogólnie akceptowane zasady rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles, U.S. GAAP)
Międzynarodowa Federacja Księgowych (ang. The International Federation of…
… Commitees IFRIC), którą powołano dla pomocy Radzie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w kreowaniu i doskonaleniu MSSF zwłaszcza w obszarach w których mogłyby …
Do ulepszania i wzmacniania dobrych praktyk rachunkowości przyczynia się też Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (ang. The Securities and Exchange Commission SEC) która jako niezależna agencja USA stawia wymagania m.in…
… czy Uchwał Komisji Nadzoru Finansowego. W razie braku uregulowań w ustawie o rach przeds powinno kierować się krajowymi standardami rachunkowości a w następnej kolejności IFRS. Jednakże wszystkie spółki notowane na giełdzie państw członkowskich UE a więc także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie muszą od 2005 roku sporządzać skonsolidowane spr fin w zgodzie z IFRS. Polska Uor nałożyła ten wymóg…

wykład IV
18.03.2013
Systemy regulacji
Można założyć, że istnieją dwa odrębne systemy regulacji mędzynarodowej. Są do standardy rachunkowości reprezentowane przez regulacje rachunkowości głównie w Stanach Zjednoczonych wydane jako Ogólnie Akceptowane Zasady Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accouting Principles, U.S. GAAP) oraz regulacje …
IFRS używane są nie tylko w UE, ale także w krajach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz