Polityka bilansowa

note /search

Elementy składowe polityki przedsiębiorstwa a cele polityki bilansowej...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka bilansowa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1918

wykład II 25.02.2013 Elementy składowe polityki przedsiębiorstwa a cele polityki bilansowej Polityka informacyjna i publikacyjna Wpływ na decyzje ekonomiczne adresatów sprawozdania finansowego zgodny z założonymi celami firmy. Polityka dywidend Wpływ na wysokość wyniku finansowego oraz sposób j...

Koncepcje zysku w sprawozdawczości finansowej- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka bilansowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 917

KONCEPCJE ZYSKU (WYNIKU FINANSOWEGO) W SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Do kategorii zysku można podchodzić: Syntaktycznie, tzn. od strony definiujących go zasad Semantycznie, odwołując się do związków z otaczającą rzeczywistością ekonomiczną Pragmatycznie, koncentrując się na wartości użytkowej, któ...

Pojęcie polityki bilansowej- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka bilansowa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1575

wykład I 18.02.2013 Pojęcie polityka jest wieloznaczne i ogólne, wiąże się z dążeniem do wyznaczonego celu przez podmiot. W ogólnym znaczeniu przez określenie polityka rozumie się: zręczne, konsekwentne postępowanie jednostki zmierzające do określonego celu, konsekwentne stosowanie przez kierown...

Systemy regulacji rachunkowości- wykład IV

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka bilansowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1204

wykład IV 18.03.2013 Systemy regulacji Można założyć, że istnieją dwa odrębne systemy regulacji mędzynarodowej. Są do standardy rachunkowości reprezentowane przez regulacje rachunkowości głównie w Stanach Zjednoczonych wydane jako Ogólnie Akceptowane

Poliyka bilansowa- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka bilansowa
Pobrań: 784
Wyświetleń: 3045

Polityka bilansowa dr Magdalena Głębocka Wykład 4 Formy Polityki Bilansowej Materialna polityka bilansowa Polega na oddziaływaniu na wysokość wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym oraz dochodu do opodatkowania, Formalna polityka bilansowa Zajmuje się natomiast strukturą, grupowaniem, spo...

Pytania testowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka bilansowa
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2065

1. Instrumentem formalnej polityki bilansowej jest prawo wyboru: a. ustalenia terminu ogłaszania sprawozdania finansowego b. sposobu podziału zysku lub pokrycia straty c. metody wyceny zapasów 2. Instrumentem czasowym polityki bilansowej jest prawo wyboru: a. ustalenia terminu ogłaszania sprawo...