Koncepcje zysku w sprawozdawczości finansowej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje zysku w sprawozdawczości finansowej- opracowanie - strona 1 Koncepcje zysku w sprawozdawczości finansowej- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

KONCEPCJE ZYSKU (WYNIKU FINANSOWEGO) W SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
Do kategorii zysku można podchodzić:
Syntaktycznie, tzn. od strony definiujących go zasad
Semantycznie, odwołując się do związków z otaczającą rzeczywistością ekonomiczną
Pragmatycznie, koncentrując się na wartości użytkowej, którą przedstawia dla inwestorów
Koncepcje zysku w ujęciu syntaktycznym
Podejście transakcyjne do pomiaru zysku:
To jedno z najbardziej konwencjonalnych, księgowych podejść do pomiaru zysku
Sprowadza się do określania wyniku finansowego na bazie zarejestrowanych zmian w aktywach i zobowiązaniach, ale tylko takich, które są rezultatem transakcji
Przez „transakcje” rozumie się zarówno kontrakty z otoczeniem (transakcje zewnętrzne), ale także wykorzystanie lub konwersja aktywów wewnątrz przedsiębiorstwa (transakcje wewnętrzne). Nie bierze się pod uwagę zmian, będących rezultatem tylko wycen rynkowych czy zmian oczekiwań
Jeżeli nowe wyceny rynkowe zastępują wycenę nakładów (kosztów) przy transakcjach zewnętrznych, to zysk jest uznawany wówczas, gdy występuje transakcja zewnętrzna. Wewnętrzne transakcje mogą doprowadzić do zmian w wycenie, lecz odnotowuje się zazwyczaj tylko te, które są rezultatem wykorzystania lub konwersji aktywów. Kiedy występuje konwersja, wartość starych aktywów jest zwykle przenoszona na nowe. Stąd też w podejściu transakcyjnym chętnie stosuje się koncepcję uznawania w momencie sprzedaży lub wymiany oraz konwencję kosztową w rachunkowości.
Podejście do pomiaru zysku oparte na działalności przedsiębiorstwa:
Odchodzi od księgowania tylko transakcji koncentrując się na działaniach w przedsiębiorstwie, na przykład planowane zakupy, produkcja, sprzedaż, inkaso. Zysk jest rezultatem nie tylko transakcji ale także innych działań zachodzących w przedsiębiorstwie
Umożliwia pomiar różnych koncepcji zysku, a jeżeli składniki zysku klasyfikuje się wg różnych rodzajów operacji czy działań, które w mniejszym lub większym stopniu są pod kontrolą zarządu, znacznie lepiej można mierzyć efektywność zarządzania.
Zalety podejścia transakcyjnego:
Składniki zysku netto mogą być klasyfikowane na kilka sposobów, np. wg rodzaju produktu czy klasy klienta. Ważna użyteczność informacji dla zarządu
Zysk osiągany z różnych źródeł, takich jak operacje i przyczyny zewnętrzne, może być księgowany oddzielnie, jeżeli tylko można zmierzyć owe źródła
Podejście transakcyjne stwarza podstawę do określania rodzajów i wielkości aktywów i zobowiązań na koniec okresu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz