Dokumentacja - ściąga na zaliczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dokumentacja - ściąga na zaliczenie - strona 1 Dokumentacja - ściąga na zaliczenie - strona 2

Fragment notatki:


Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczy transakcji między podmiotami powiązanymi, w których : Łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość: - 100.000 euro - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakład., określonego zgodnie z art. 16 ust. 7. Albo- 30.000 euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych. Albo- 50.000 euro - w pozostałych przypadkach Dokumentacja podatkowa jest to zbiór informacji o transakcji z podmiotem powiązanym, opracowanych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym osob prawnych. Kiedy? -przedłożyć organom skarbowym w ciągu 7dni od daty wezwania.- przygotować wcześniej bo:- termin na zebranie i udokumentowanie wszystkich niezbędnych danych jest bardzo krótki - kontrola podatkowa może dotyczyć transakcji zawartych z ciagu 5 ostatnich lat podatkowych - dokumentacja powinna zawierac te okolicznosci transkacji, jakie znane były podatnikowi w dniu ich zawarcia. Skład dokumentacji: - dokumenty przetargowe - oferty dostawcow/odbiorcow niezależnych - umowa miedzy podmiotami z załącznikami - zamowienia. Faktury, dokumenty przewozowe - kalkulacje ceny: sporządzane kosztorysy - posiadanie wyceny stanowiace podstawe do ustalniea ceny transakcyjnej - notatki lub informacje o innych podobnych transakcjach - dokumenty charakteryzujace specyfike danej transakcji - dokumenty potwierdzajace faktyczne wykorzystanie świadczeń - opis zasad stosowanej polityki grupowej w zakresie okreslania cen transferowych Zasady ceny rynkowej - organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej badaja czy dochod uzyskany przez podatnika w wyniku transakcji z [pwoazanym z nim podmiotem został okreslony na podstwaie wartosci rynkowej przedmiotu transakcji wlasciwie zewidencjonowany i przypisany stronom transakcji - jeżeli zostana umowione lub narzucone warunki pomiedzy dwoma przedsiębiorstwami, w zakresie stosunkow handlowych lub finansowych, rozniace się od warunków, które ustaliły by miedzy sobą niezależne przedsiębiorstwa. Wówczas wszelkie zyski., które osiągałoby jedno z tych przedsiębiorstwa bez tych warunków, ale z powodu tych warunków ich nie osiągnęła. Mogą być uznane za zyski tego przedsiębiorstwa. Co musimy wykazać sporządzając dokumentacje podatkowa? Że, kontrahenci powiązanie zawierają transakcje na warunkach takich, jakie ustaliliby miedzy sobą racjonalnie dzialajacy kontrahenci niezależni w porównywalnych transakcjach - „zasada ceny rynkowej” Jak udowodnić rynkowa wartosc przedmiotu transakcji? Na podstawie kalkulacji ceny, ustalonej w oparciu o metody wyszczególnione w Rozporządzeniu MF. Określenie ceny na poziomie rynkowym-1.Tradycyjne metody wyceny: - metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej - metoda ceny odprzedaży

(…)

…), lub użycie dóbr niematerialnych (np. opatrzenie znakiem firmowym), a jeżeli dodał możliwe jest jednoznaczne i wymierne określenie wartości tych działań. Metoda „koszt plus” - polega na ustaleniu ceny sprzedaży rzeczy i praw oraz świadczenia usług w transakcji danego podmiotu z podmiotem powiązanym na poziomie odpowiadającym sumie kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem od podmiotu niezależnego…
… uwzględniając czynniki ekonomiczne ( na podstawie analizy funkcjonalnej bada się funkcje, aktywa i ryzyka podejmowane przez strony z uwzględnieniem danych rynkowych wskazujących na to jak działałaby w danej sytuacji podmioty niezależne. Alternatywnie bada się udzial stron w wydatkach w ponoszonym ryzyku) Przykład: biuro podrózy i hotel, mam pomysł na impreze np. zagr działa w dwie storny, mam biuro podózy mogę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz