Metody i sposób kalkulacji zysków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody i sposób kalkulacji zysków  - strona 1 Metody i sposób kalkulacji zysków  - strona 2

Fragment notatki:


Elementy analizy przy stosowaniu metod tradycyjnych Wybór punktów odniesienia (tj. porównywalnej transakcji niekontrolowane) na podstawie analizy kryteriów porównywalności.
Porównywanie analizowanej transakcji z transakcją niekontrolowaną wybraną, jako punkt odniesienia oraz identyfikacja występujących różnic.
Ustalanie właściwej ceny transferowej dla analizowanej transakcji - jej podstawą jest cena obowiązująca dla transakcji niekontrolowanej przyjętej jako punkt odniesienia, skorygowana odpowiednio tak, aby odzwierciedlać różnice pomiędzy porównywalnymi transakcjami (w przypadku metody PCN korekta dotyczy samej ceny, w przypadku metody ceny odsprzedaży marży odsprzedaży, w przypadku rozsądnej marży - narzutu zysków. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej Preferowana metoda wyceny transakcji, stosowana w pierwszej kolejności, przed zastosowaniem innych metod
Polega na:
porównaniu ceny nominalnej stosowanej przez podatnika, z podmiotem powiązanym, do ceny nominalnej stosowanej w porównywalnych transakcjach przez podmioty niepowiązane na rynku (porównywanie zewnętrzne)
Porównywaniu ceny nominalnej stosowanej przez podatnika, z podmiotem powiązanym, do ceny nominalnej stosowanej w porównywalnych transakcjach przez podatnika z podmiotami niepowiązanymi na rynku (porównywanie wewnętrzne) Transakcje z podmiotami niezależnymi stanowiące podstawę porównań powinny: Dotyczyć produktów, usług lub innych świadczeń tego samego rodzaju
Dotyczyć porównywalnego wolumenu / wartości
Być zawierane na tym samym etapie łańcucha dystrybucji
Być zawierane na podobnych warunkach (obejmujących: termin i formę zapłaty, okres, w jakim transakcja jest realizowana, sposób zabezpieczenia transakcji), jak realizowane są transakcje z podmiotami powiązanymi Metoda ceny odsprzedaży Stosowana w sytuacji, gdy dystrybutor dokonuje transakcji zakupu od podmiotu powiązanego (np. producenta), a następnie odsprzedaje przedmiot transakcji nabywcy niezależnemu
Oparta na analizie marży brutto osiąganej przez dystrybutora na sprzedaży towarów, pierwotnie zakupionych od producenta powiązanego
Punktem wyjścia jest cena dóbr odsprzedawanych odbiorcy niezależnemu
Od tej ceny odejmuje się marżę brutto podmiotu odsprzedającego, skalkulowaną tak, aby pokrywała ona koszty sprzedaży, koszty operacyjne oraz zapewnia odpowiednie wynagrodzenie za ponoszone ryzyka, pełnione funkcje i angażowane aktywa Metoda ceny odsprzedaży jest stosowana gdy: Brak jest porównywalnej transakcji sprzedaży niekontrolowanej
Odsprzedaż nastąpiła w krótkim czasie od sprzedaży kontrolowanej
Powiązany nabywca - odsprzedawca nie spowodował znacznego wzrostu wartości towaru poprzez jego zmiany fizyczne (np. ulepszenie, zmianę) lub użycie dóbr niematerialnych (np. opatrzenie znakiem firmowym), a jeżeli dodał możliwe jest jednoznaczne i wymierne określenie wartości tych działań ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz