Metody i sposób kalkulacji zysków 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody i sposób kalkulacji zysków 2  - strona 1 Metody i sposób kalkulacji zysków 2  - strona 2 Metody i sposób kalkulacji zysków 2  - strona 3

Fragment notatki:


Metody i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny 06.12.2011 - Minister Finansów wskazał kilka metod umożliwiających określenie ceny na poziomie rynkowym 1.Tradycyjne metody wyceny: - metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
- metoda ceny odprzedaży
- rozsądnej marży („koszt plus”) 2.Metody zysku transakcyjnego: -podziału zysków
-marży transakcyjnej netto. Elementy analizy przy stosowaniu metod tradycyjnych Wybór punktów odniesienia (tj.porównywalnej transakcji niekontrolowanej) na podstawie analizy kryteriów porównywalności.
Porównanie analizowanej transakcji z transakcją niekontrolowaną wybraną, jako punkt odniesienia oraz identyfikacja występujących różnic.
Ustalenie właściwej ceny transferowej dla analizowanej transakcji -jej podstawą jest cena obowiązująca dla transakcji niekontrolowanej przyjętej jako punkt odniesienia, skorygowana odpowiednio tak, aby odzwierciedlić różnice pomiędzy porównywalnymi transakcjami (w przypadku metody PCN korekta dotyczy samej ceny, w przypadku metody ceny odprzedaży marży odprzedaży, w przypadku rozsądnej marży - narzutu zysków.
Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN) Preferowana metoda wyceny transakcji, stosowana w pierwszej kolejności, przed zastosowaniem innych metod
Polega na:
porównaniu ceny nominalnej stosowanej przez podatnika, z podmiotem powiązanym, do ceny nominalnej stosowanej w porównywalnych transakcjach przez podmioty niepowiązane na rynku (porównanie zewnętrzne) bądź na
porównaniu ceny nominalnej stosowanej przez podatnika, z podmiotem powiązanym, do ceny nominalnej stosowanej w porównywalnych transakcjach przez podatnika z podmiowami niepowiązane na rynku (porównani wewnętrzne) .
Porównanie zewnętrzne: Dostawca niezależny --- 100 PLN - Odbiorca powiązany …
Analizując transakcję dokonujemy porównywalną cenę - porównywanie zewnętrzne
Rynek analogicznych transakcji
Cena transakcji
| v
Przeciętna cena transakcji wynikająca z rynku
- porównanie wewnętrzne
Spółka
Podmiot powiązany Podmiot niezależny
Wartość godziwa - w ustawie o rachunkowości Z definicji wartości godziwej, zawartej w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości wydawać by się mogło, że w istocie rzeczy, upraszczając można przyjąć, że jest to pojęcie równoznaczne z wartości rynkową. Zgodnie z tym przepisem za wartość godziwą przyjmuje się „kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami.” Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca.

(…)

…), lub użycie dóbr niematerialnych (np. opatrzenie znakiem firmowym), a jeżeli dodał możliwe jest jednoznaczne i wymierne określenie wartości tych działań.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz