Polityka cenowa

note /search

Ceny transferowe i ceny rynkowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Polityka cenowa
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1687

Ceny transferowy Podmioty powiązane zob Art. 11 ust 3 UPDOP Kiedy występują powiązania? Podmioty powiązane - art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej - art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych Metody określania cen rynkowy...

Analiza progu rentowności

 • Uniwersytet Gdański
 • Polityka cenowa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1666

Analiza progu rentowności ( analiza punktu krytycznego )   Punkt krytyczny ( break even point ) - zwany progiem rentowności:   Ilościowy   ( próg rentowności to taka wielkość produkcji sprzedaży przy której całkowity przychód uzyskany z tej sprzedaży pokryje całkowity koszt )     (Q = Całkowite kos...

Cele strategii cenowych

 • Uniwersytet Gdański
 • Polityka cenowa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1603

  CELE STRATEGII CENOWYCH   Wszystkie strategie w przedsiębiorstwie maj ą charakter kaskadową :   Strategia całego przedsiębiorstwa   Strategia marketingowa   Strategia cenowa       Często w organizacjach dochodzi do ustalania celów sprzecznych, np. :     ABSURDY Maksymalizacja zarówno wolumenu spr...

Czynniki kształtujące cenową wrażliwość nabywców

 • Uniwersytet Gdański
 • Polityka cenowa
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2212

Czynniki kształtujące cenową wrażliwość nabywców :   Efekt wartości unikatowej   - nabywcy są tym mniej wrażliwi na cenę im bardziej unikatowy jest charakter produktu ( kolekcjonerskie )    (monety kolekcjonerskie, improwizacja artystyczna ) Efekt świadomości istnienia substytutów   - im mniejsza j...

Czynniki zewnętrzne które wpływają na cenę

 • Uniwersytet Gdański
 • Polityka cenowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1736

Czynniki zewnętrzne które wpływają na cenę Fenicjanie byli pierwszymi którzy wynaleźli pieniądz   CENA JAKO ELEMENT RYNKU :   Cena pojawiła się wraz z gospodarką towarowo- pieniężną i od tego czasu jest jedną z podstawowych kategorii ekonomicznych.   W większości teorii ekonomicznych pojęciem CENY ...

Funkcje cen

 • Uniwersytet Gdański
 • Polityka cenowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1232

Ceny muszą spełniać 3 wzajemne powiązane funkcje, aby aktywnie oddziaływać na przebieg procesów gospodarczych:   Informacyjna   - umożliwia uczestnikom rynku prowadzenie rachunku ekonomicznego,    ceny wyrażając wartościowo nakłady oraz efekty, umożliwiają ocenę opłacalności poszczególnych przedsię...

Inflacja - Stopa inflacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Polityka cenowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1246

Inflacja   - trwały wzrost ogólnego poziomu cen, przy uwzględnieniu zmiany jakości towarów w danym okresie, wysoka inflacja ma charakter z natury negatywny, ale pewien niewielki wzrost ma dwojaki skutek: i negatywny i pozytywny Negatywne   : wywoływanie niewłaściwej alokacji zasobów zmniejszającej ...

Marża brutto

 • Uniwersytet Gdański
 • Polityka cenowa
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3780

Marża brutto   Podejmowanie decyzji o asortymencie produkcji, wielkości programu produkcyjnego i cenach produktów powinno odbywać się na podstawie kryteriów ekonomicznych, jak : Koszt produkcji Marża pokrycia Zysk   Metody wspomagające ustala...

Metody ustalenia cen

 • Uniwersytet Gdański
 • Polityka cenowa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3024

METODY USTALANIA CEN   Ceny w przedsiębiorstwach mogą być ustalane przy użyciu 3 podstawowych metod : Metody te są traktowane jako 3 niezależne sposoby cenotwórstwa, to jednak przy podejmowaniu ostatecznie decyzji niezbędne jest uwzględnienie elementów każdej z tych trzech metod.   Metody kosztowej...