Funkcje cen

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje cen - strona 1 Funkcje cen - strona 2

Fragment notatki:

Ceny muszą spełniać 3 wzajemne powiązane funkcje, aby aktywnie oddziaływać na przebieg procesów gospodarczych:   Informacyjna   - umożliwia uczestnikom rynku prowadzenie rachunku ekonomicznego,    ceny wyrażając wartościowo nakłady oraz efekty, umożliwiają ocenę opłacalności poszczególnych przedsięwzięć i ich porównanie ,    Ceny sa nośnikiem informacji od producenta przez pośrednie szczeble kanałów dystrybucji od ostatecznych nabywców i odwrotnie.   Funkcje cen: Informacje przekazywane przez ceny mają charakter niezwykle selektywny - zawierają tylko to, co w istocie jest najważniejsze dla danego podmiotu rynkowego Są źródłem informacji czy coś potaniało czy podrożało, ale nie wyjaśnia przyczyn tego faktu Przyczyny zmian cen mogą być istotne dla ogniw kanałów dystrybucji - szczególnie na rynku silnie konkurencyjnym Funkcja informacyjna jest często zniekształcana w warunkach monopolu, bezpośrednio oddziaływania organów państwa, podwyższonej inflacji.   Bodźcowa -   funkcja skłaniająca do określonych zachowań podmioty rynkowe ( zakupu lub rezygnacji ) Alokacja dochodu -   Ceny są bezpośrednim odzwierciedleniem rynkowej wartości poszczególnych czynników produkcji. Ceny są instrumentem za pomocą którego swoje dochody kształtuje budżet państwa (VAT), przedsiębiorstwa (marża) i gospodarstwa domowe ( wpływają na realny dochód )     Cena w strukturze rynku: Krzywa popytu   - wyraża zdolność i chęć nabywców do zakupu produktów przy różnych poziomach cen Krzywa podaży   - wyraża zdolność i chęć sprzedawców do sprzedaży produktów prze różnych poziomach cen Cena równowagi   - każda inna ilość produktu i każda inna cena będzie powodowała powstanie nierównowagi rynkowej i będzie przyczyną kreacji stanu nadwyżki i niedoboru. Cechą charakterystyczną ceny jest jej niezależność od postępowania pojedynczej jednostki.    Zależno od kolektywnego zachowania wielu sprzedających i kupujących, z których każdy postępuje zgodnie z preferencjami.   Czynniki powodujące przesunięcie się krzywej popytu : Dochody nabywców Zmiany cen dóbr komplementarnych i substytucyjnych Czynniki demograficzne Czynniki psychologiczne Zmiany w upodobaniach związane z lansowaną w danym czasie modą   Czynniki powodujące przesunięcie się linii podaży : Nowości technologiczne Obniżenie lub wzrost stopy procentowej Obniżenie lub wzrost cen surowców i materiałów produkcyjnych Zmiana liczby firm działających na rynku danego produktu Warunki klimatyczne ( dobra rolne ) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz