Ceny transferowe i ceny rynkowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ceny transferowe i ceny rynkowe - strona 1 Ceny transferowe i ceny rynkowe - strona 2 Ceny transferowe i ceny rynkowe - strona 3

Fragment notatki:


Ceny transferowy Podmioty powiązane zob Art. 11 ust 3 UPDOP
Kiedy występują powiązania?
Podmioty powiązane - art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych
Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej - art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych
Metody określania cen rynkowych - aktualne rozporządzenie ministra finansów z dnia 10,09,2009 r., w sprawie sposoby i trybu okreslenia dochodów osoba prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osob prawnych w przypadku korekty zysków podmiotow powiazanych
Sankcje karno - skarbowe
Art. 9 kodeks karny skarbowy - sankcje osobiste w stosunku do osobodpowiedzialnych za prowadzenie spraw finansowych podatnika zawierajacego dana transakcje lub czlonkow zarzadu takiego podmiotu
Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczy transakcji między podmiotami powiązanymi, w których:
Łączna kwoata (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rrzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczen przekracza rownowartosc:
- 100.000 uro - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, okreslonego zgodnie z art. 16 ust. 7. Albo
- 30.000 euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych. Albo
- 50.000 euro - w pozostalych przypadkach
Kiedy przygotowac dokumentacje?
Dokumentacje nalze przedłożyc organom skarbowym w ciągu 7 dni od daty wezwania.
Dokumentację należy przegotować wcześniej z następujących względów:
- termin na zebranie i udokumentowanie wszystkich niezbędnych danych jest bardzo krótki
- kontrola podatkowa może dotyczyc transkacji zawartych z ciagu 5 ostatnich lat podatkowych
- dokumentacja powinna zawierac te okolicznosci transkacji, jakie znane były podatnikowi w dniu ich zawarcia LEPIEJ MIEĆ ŹLE PRZYGOTOWANĄ DOKUMENTACJE NIŻ WCALE !!! Dokumentacja podatkowa jest to zbiór informacji o transakcji z podmiotem powiązanym, opracowanych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym osob prawnych
W skład dokumentacji podatkowej mogą wchodzić: - dokumenty przetargowe
- oferty dostawcow/odbiorcow niezaleznych
- umowa miedzy podmiotami z zalacznikami
- zamowienia. Faktury, dokumenty przewozowe
- kalkulacje ceny: sporządzane kosztorysy
- posiadanie wyceny stanowiace podstawe do ustalniea ceny transakcyjnej
- notatki lub informacje o innych podobnych transakcjach
- dokumenty charakteryzujace specyfike danej transakcji
- dokumenty potwierdzajace faktyczne wykorzystanie swiadczen
- opisa zasad stosowanej polityki grupowej w zakresie okreslamoa cen transferowych

(…)

… specyfike danej transakcji
- dokumenty potwierdzajace faktyczne wykorzystanie swiadczen
- opisa zasad stosowanej polityki grupowej w zakresie okreslamoa cen transferowych
Zasady ceny rynkowej
- organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej badaja czy dochod uzyskany przez podatnika w wyniku transakcji z [pwoazanym z nim podmiotem zostal okreslony na podstwaie wartosci rynkowej przedmiotu transakcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz