Ryzyko wakutowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko wakutowe  - strona 1 Ryzyko wakutowe  - strona 2 Ryzyko wakutowe  - strona 3

Fragment notatki:


Ryzyko wakutowe
Pojęcie ryzyka
Miara możliwości niewystąpienia założonych korzyści
Rodzaje ryzyka
Ryzyko rynkowe
Pozostałe typy ryzyka związane z działalnością firmy
Ryzyko kursowe/walutowe
Możliwość zmiany wartości walut i związane w z tym straty dla podmiotów prowadzących Foreign exchange exposure
Ryzyko kursowe w krótkim okresie - obciążenie transakcji
Ryzyko kursowe w długim okresie - utrata oczekiwanej wielkości przepływów pieniężnych, straty księgowe
Zagrożenie dla pozycji finansowej podmiotów działających na rynku walutowym Zarządzanie ryzykiem kursowym
Elementy Ryzyko księgowe (konwersji)
Ryzyko transakcyjne Ryzyko operacyjne
Ryzyko ekonomiczne (majątkowe) Ryzyko księgowe (konwersji)
Niepewność wyceny księgowej składników dewizowych aktywów i zobowiązań
Wynik przeliczenia na walutę krajową
Konsolidacja sprawozdań finansowych
Ryzyko transakcyjne
Kupno lub sprzedaż dewizowych składników aktywów
Rozliczanie dewizowych składników zobowiązań
Wpływ na wyniki bieżącego rachunku zysków i strat
Ryzyko operacyjne
Oczekiwane przychody i wydatki dewizowe
Przygotowanie do obsługi pożyczek w walutach obcych
Znaczenie dla przyszłych zysków
Ryzyko ekonomiczne (majątkowe) W długim okresie- wpływ na wartość rynkową firmy
Fluktuacje KW niepewność wartości rynkowej
Niepewność możliwości zrealizowania w przyszłości oczekiwanych zysków
Metody wyceny ryzyka konwersji
Przyjęcie metody księgowej wyceny składników bilansu i rachunku, narażonych na ryzyko kursowe
Ustalenie zmian KW na pozycje finansową firmy
Korekty wcześniej zaksięgowanych wartości
Charakter retrospektywny wyceny
Ujecie różnic przeliczeniowych
Bieżące ryzyko kursowe jako element rachunku zysków i strat
Rzeczywiste, poniesione straty kursowe
Osiągnięte zyski kursowe
Wpływ na podstawę opodatkowania
Straty i zyski kursowe wynikłe z działalności operacyjnej (rzeczywiste)
vs.
Straty i zyski kursowe wynikłe z przeliczenia pozycji bilansu i konsolidacji sprawozdań
Metody wyceny ryzyka transakcyjnego
Wyniki rozliczenia należności i zobowiązań z tytułu bieżących transakcji pogarszają rachunek zysków i strat
Ryzyko transakcyjne minionego okresu (konwersji) i ryzyko transakcyjne przyszłych dochodów
Metody wyceny ryzyka ekonomicznego
Możliwość spadku wartości oczekiwanych przepływów pieniężnych w długim okresie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz