Zasada jednolitości - strona 6

Organy postępowania - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

przełożony może przejąć do wykonania czynność prokuratora podwładnego. 5) Zasada jednolitości...

Pedagogika we Francji - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1085

jednolitości (jednolita dla wszystkich) 2. zasada obowiązkowości (obowiązek szkolny) 3. zasada bezpłatności 4...

Prawo - test 7, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Witold Chałupczak
 • Prawo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1498

mogą podejmować wszelkie działania, których prawo nie zakazuje działają w oparciu o zasadę jednolitości władzy...

Wykład - źródła Prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

prawnych - zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad krajowym - zasada jednolitości prawa wspólnotowego...

Sądy powszechne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1183

postępowania. ZASADA JEDNOLITOŚCI SĄDÓW- sądy wydają wyroki w imieniu RP; jednolita struktura sądów...

System partyjny a system rządów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

U podstaw tego systemu leży zasada jednolitości władzy państwowej Parlament jest organem najwyższym...

Podatek i jego płatnicy

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1162

szczególnej ostrości na gruncie poprzednio obowiązującej w Polsce zasady jednolitości własności państwowej...