Prawo - test 7, (sem I)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo - test 7, (sem I) - strona 1 Prawo - test 7, (sem I) - strona 2 Prawo - test 7, (sem I) - strona 3

Fragment notatki:

Źródła powszechnie obowiązującego prawa są następujące:
rozporządzenia Rady Ministrów
zarządzenia prezesa Rady Ministrów
uchwały Rady Ministrów
Konstytucja, spośród innych ustaw wyróżnia się:
najwyższą mocą obowiązywania
szczególną treścią
specjalną procedurą uchwalania
Źródła prawa wewnętrznego:
nie muszą być zgodne z Konstytucją ani z ustawami
ogłaszane są w Dzienniku Ustaw R.P.
są to zarządzenia Prezesa R.M. i ministrów
Organy władzy publicznej w R.P.:
działają na podstawie i w granicach prawa
mogą podejmować wszelkie działania, których prawo nie zakazuje
działają w oparciu o zasadę jednolitości władzy
Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego:
mają charakter powszechnie obowiązujący
są ostateczne
mogą być zaskarżone do Sądu Najwyższego
Funkcja kontrolna Sejmu:
obejmuje kontrolę wykonania budżetu
dotyczy działalności Rady Ministrów
dotyczy działalności Prezydenta R.P.
Sądy administracyjne
sprawują wymiar sprawiedliwości
orzekają w sprawach skarg na decyzje administracyjne
orzekają w sprawach wykroczeń dokonanych przez organy administracji
Władze samorządowe województwa to:
sejmik województwa
wojewoda
starosta
Samorząd terytorialny ma kompetencje do:
stanowienia prawa powszechnie obowiązującego
wydawania decyzji administracyjnych
sprawowania wymiaru sprawiedliwości wobec mieszkańców wspólnoty
Prawo cywilne charakteryzuje:
autonomia woli podmiotów
brak norm bezwzględnych (ius cogens)
równorzędność podmiotów i brak podporządkowania
Podmiotami prawa cywilnego są:
odbywający karę więzienia w Rawiczu
spółki jednoosobowe z o.o.
wojewodowie oraz ministrowie
Ułomna osoba prawna to jest:
instytucja prawna (konstrukcja prawnicza)
jednostka organizacyjna utworzona zgodnie z prawem i bez przymiotu osobowości prawnej
podmiot prawa administracyjnego
Zdolność do czynności prawnych osoby w wieku 16 lat to możność:
zawierania umów o pracę
sporządzania testamentu
zakupienia domu
Sankcje cywilne mogą być następujące:
kary pieniężne
zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych


(…)


bezpodstawne wzbogacenie
wyrządzenie szkody
Zasada swobody umów oznacza:
pełną swobodę wyboru kontrahenta
możność zawierania umów nienazwanych swobodę wyboru formy umowy - w każdym przypadku
Gwarancja przy sprzedaży zawsze upoważnia kupującego, w przypadku pojawienia się wady rzeczy do:
żądania naprawienia rzeczy lub jej wymiany na nową
odstąpienia od umowy
obniżenia ceny
Zobowiązania pieniężne
podlegają…
… przez pijanego mocodawcę
zawarcia umowy darowizny mieszkania ustnie
sprzedaży samochodu przez ubezwłasnowolnionego
Forma szczególna czynności prawnej to:
zwykła forma pisemna
forma aktu notarialnego
forma pisemna z urzędowym poświadczeniem podpisu
Pożytkami rzeczy są:
czynsz dzierżawny
akumulator w samochodzie
mioty rasowych psów
Prawa rzeczowe ograniczone to:
prawa majątkowe
prawa podmiotowe względne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz