Polskie karty płatnicze w Unii Europejskiej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polskie karty płatnicze w Unii Europejskiej - wykład - strona 1 Polskie karty płatnicze w Unii Europejskiej - wykład - strona 2 Polskie karty płatnicze w Unii Europejskiej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Polskie karty płatnicze w Unii Europejskiej Wejście Polski do Unii Europejskiej niesie za sobą wiele zmian w gospodarce oraz innych dziedzinach naszego życia. Zmiany te w istotnym stopniu dotykają sektora finansów i bankowości. W tej sferze już nastąpiły istotne przeobrażenia, związane z procesem przygotowań do akcesji, jednak czekają Polskę kolejne. Zmiany, które teraz nastąpią będą miały tą zaletę, że Polska, jako członek Unii, będzie w sposób pełnoprawny uczestniczyła w procesie ich wypracowywania i wdrażania nowych rozwiązań. W ciągu ostatnich 15 lat powstał w Polsce od podstaw rynek nowych, konkurencyjnych wobec papierowego pieniądza, instrumentów płatniczych. Rynek ten rozwija się wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa. Obecnie w portfelach Polaków znajduje się ponad 16 milionów kart, w tym ponad milion kart kredytowych. Karty płatnicze stały się częścią codzienności i coraz częściej służą jako substytut pieniądza. Aby rynek kart funkcjonował prawidłowo, a interesy klientów były należycie chronione, konieczna jest jego właściwa prawna regulacja. Doświadczenia Unii w regulacji rynku kartowego i ochronie klientów liczą sobie już ponad 30 lat, dlatego rozsądne włączenie unijnych regulacji do polskiego porządku prawnego następuje z pożytkiem dla wszystkich uczestników kartowego obrotu. Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, która uregulowała rynek kart płatniczych w Polsce, została uchwalona w roku 2002. Jej wejście w życie, z uwagi na rewolucyjny charakter niektórych rozwiązań, zostało opóźnione o rok. Ustawa weszła ostatecznie w życie w październiku 2003 roku. Jej przepisy wprowadziły do porządku prawnego rozwiązania, które w ustawodawstwie europejskim funkcjonują już od kilku, lub nawet kilkunastu lat. Najważniejszą regulacją nowej ustawy stało się ograniczenie odpowiedzialności posiadacza karty płatniczej za transakcje wykonane przez przestępców w przypadku utraty karty. Zgodnie z zaleceniami UE przyjęto ograniczenie odpowiedzialności do kwoty 150 Euro w przypadku transakcji dokonanych przed zastrzeżeniem karty oraz całkowite zniesienie odpowiedzialności klienta za transakcje po zastrzeżeniu. Dodatkowo, ustawa zobowiązała banki do prowadzenia całodobowych numerów alarmowych, pod którymi możliwe byłoby natychmiastowe zastrzeżenie karty. Banki przejęły także odpowiedzialność za wszystkie transakcje wykonane kartą pomiędzy momentem wydania karty a jej dotarciem do klienta, co w poprzednim stanie prawnym nie było oczywiste. Klientów ustawa zobowiązała do szczególnej dbałości o kartę oraz do natychmiastowego zawiadamiania banku o jej utracie. Niestety ustawodawca wraz z ustawą nie dokonał odpowiednich zmian w przepisach kodeksu karnego, które zapewniałyby kartom płatniczym ochronę zbliżoną do tej, jaką cieszą się banknoty i monety.

(…)

… z tym nie jest możliwe kalkulowanie dokładnego kosztu przeprowadzanej transakcji w momencie jej dokonywania. Komisja chce, by wszystkie elementy płatności i przeliczeń, w tym kursy, były jawne, przewidywalne i, o ile to możliwe, dostępne dla klienta przed dokonaniem transakcji. Komisja ma w planie objęcie wszystkie transakcje z użyciem kart płatniczych monitoringiem, przeciwdziałającym procederowi prania brudnych pieniędzy. Wedle…
… z prawem UE, lecz jednocześnie Unia zażądała pewnych zmian w prowadzonej przez Visa polityce. Zmiany te poszły przede wszystkim w kierunku obniżenia opłat interchange. Komisja Europejska zażądała od Visa, by stopniowo, do końca 2007 roku, obniżyła prowizje Interchange fee do 28 eurocentów dla kart debetowych i 0,7% wartości transakcji dla kart kredytowych. Tam, gdzie już stosowane są niższe stawki…
… zmianę przepisów dotyczących kart nie przyjdzie nam czekać zbyt długo, bowiem już wkrótce konieczne stanie się wdrożenie kolejnych unijnych przepisów. Chodzi tu o regulację kwestii przelewów i płatności transgranicznych. Komisja Europejska słusznie uznała, że na drodze do realizacji idei swobodnego przepływu pieniądza i jednolitego rynku płatności stoją opłaty pobierane przez banki za przelewy…
… z nich jest pomysł na stworzenie ogólnoeuropejskiego numeru telefonu, nazwanego "Card Stop Europe", służącego do zastrzegania utraconych kart. Komisja przedstawiła propozycję stworzenia takiego telefonu - powinien być to numer 3-cyfrowy (tak, jak ogólnoeuropejski numer alarmowy 112) i powinien zapewniać natychmiastowe zastrzeżenie karty. Numer taki przyniósłby ogromne korzyści, zapewniając szybsze blokowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz