Zarządzanie i marketing

note /search

Zapłata kartą płatniczą - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1008

Koszty i korzyści podmiotów uczestniczących w procesie zapłaty kartą płatniczą Dla zapewnienia prawidłowego toku rozliczania transakcji dokonywanych przy pomocy elektronicznych instrumentów płatniczych, konieczne jest poniesienie przez podmioty uczestniczące w tym procesie rozmaitych kosztów związa...

Operacje dokonywane za pośrednictwem bankomatów - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

Operacje dokonywane za pośrednictwem bankomatów Jedną z najczęściej dokonywanych przez klientów operacji przy użyciu bankomatów jest podejmowanie gotówki. Sposób korzystania z bankomatu jest procedurą stosunkowo prostą. Należy stosować się do komunikatów wyświetlanych na ekranie urządzenia, z które...

Opłaty za wydanie karty - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Opłaty za wydanie karty W niektórych bankach stosowane są opłaty za wydanie karty płatniczej . Jest to opłata jednorazowa pobierana po wydaniu karty, a jej wysokość rośnie wraz z atrakcyjnością karty płatniczej i usług z nią związanych. Regułą jest, iż opłat tych wymagają jedynie karty złote i plat...

Polskie karty płatnicze w Unii Europejskiej - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

Polskie karty płatnicze w Unii Europejskiej Wejście Polski do Unii Europejskiej niesie za sobą wiele zmian w gospodarce oraz innych dziedzinach naszego życia. Zmiany te w istotnym stopniu dotykają sektora finansów i bankowości. W tej sferze już nastąpiły istotne przeobrażenia, związane z procesem p...

Prawa wydawcy kart płatniczych - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

Prawa wydawcy kart płatniczych Ogólnie prawa wydawcy można podzielić na trzy grupy ze względu na ich charakter prawny i stosunek do operacji rozliczeniowych; Do pierwszej grupy zaliczyć można prawa związane z umożliwieniem rozliczenia przy pomocy karty , czyli: uprawnienia do żądania od posiadacz...

Przebieg rozliczenia transakcji - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1414

Przebieg rozliczenia transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej (9) (10) (6) (2) (8) (7) (1) (3) (4) (5) Objaśnienia do schematu: zapłata akceptantowi przez bank obsługujący (centrum autoryzacyjno - rozliczeniowe) za skredytowaną transakcję, przekazanie przez wydawcę środków zaangażowan...

Rozliczenia transakcji dokonywanych w Internecie - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Rozliczenia transakcji dokonywanych w Internecie Postępująca komercjalizacja sieci spowodowała, iż wiele firm zaczęło postrzegać Internet nie tylko jako środek reklamy i marketingu firmy, ale także jako miejsce, w którym można bezpośrednio prowadzić działalność gospodarczą: wykonywać usługi (np. tł...

Szybko postępujący na świecie rozwój gospodarczy - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Szybko postępujący na świecie rozwój gospodarczy, szczególnie w zakresie doskonalenia technologii, obniżania kosztów wytwarzania i rozwoju kooperacji powoduje wzrost zamożności ludności. Stymuluje to wzrost konsumpcji w kierunku dobrej jakości towarów codziennego użytku, dóbr o podwyższonym standar...

Udogodnienia dla klientów - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Udogodnienia dla klientów Analiza zebranych i przedstawionych w pracy materiałów na temat plastikowego pieniądza począwszy od jego powstania przez zasięg, tempo rozwoju i wprowadzenia go do powszechnego użytku oraz uzyskania pełnej akceptacji społecznej, prognozuje na przyszłość praktycznie wyelim...

Umowy zawierane przez podmioty biorące udział w transakcjach - wykład...

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Umowy zawierane przez podmioty biorące udział w transakcjach z użyciem kart płatniczych . W procesie zapłaty dokonywanym przy pomocy karty płatniczej zaangażowane są zazwyczaj cztery podmioty: system kart płatniczych, wydawca, akceptant oraz posiadacz karty. Wszystkie te