Opłaty za wydanie karty - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opłaty za wydanie karty - wykład - strona 1 Opłaty za wydanie karty - wykład - strona 2 Opłaty za wydanie karty - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Opłaty za wydanie karty W niektórych bankach stosowane są opłaty za wydanie karty płatniczej . Jest to opłata jednorazowa pobierana po wydaniu karty, a jej wysokość rośnie wraz z atrakcyjnością karty płatniczej i usług z nią związanych. Regułą jest, iż opłat tych wymagają jedynie karty złote i platynowe - ewentualnie karty T&E oraz niektóre karty płatnicze American Express i wszystkie należące do organizacji płatniczej Diners Club. Wysokości opłat ustalone są w zależności od możliwości majątkowych potencjalnych posiadaczy. Opłaty za użytkowanie kart płatniczych Opłaty roczne za użytkowanie kart podlegają największym wahaniom koniunkturalnym uzależnionym od nacisku konkurencji. Przed kilku laty znaczna liczba banków takich opłat nie pobierała, obecnie opłaty roczne wprowadza coraz więcej banków. Opłata ta jest zróżnicowana i wynosi najczęściej połowę opłaty za wydanie karty płatniczej. Opłaty i marże od transakcji dokonywanych przy pomocy kart płatniczych W systemach kart płatniczych stosowane są opłaty za obsługę transakcji z użyciem karty. Opłaty te występują bądź w postaci oprocentowania dokonanych transakcji bądź jako opłaty stałe, niezależne od wartości transakcji. Transakcje te wliczane są w ciężar rachunków ich posiadaczy, co wynika zarówno z konieczności odzyskania przez bank środków zaangażowanych w kredytowanie transakcji, jak i dążenia do odzyskania oprocentowania środków bieżących posiadacza karty płatniczej. Oprocentowanie płatności odłożonych W przypadku odłożenia przez posiadacza karty części płatności na okres przekraczający ustalony w umowie z bankiem termin karencji (najczęściej 20 - 50 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego), banki zaczynają naliczanie odsetek od wartości zadłużenia. Stopa oprocentowania dla płatności odłożonych jest zwykle 2-, 3-krotnie wyższa od oprocentowania kredytów gwarantowanych. Prowizje z tytułu wymiany walut w rozliczeniach międzynarodowych Płacenie kartami poza granicami kraju banku - wydawcy karty, zapewnia ich posiadaczom możliwość regulowania płatności w walucie lokalnej, co upoważnia wydawców do pobierania od klientów opłat za dokonaną w ramach systemu wymianę walut.
Analiza udziału dochodów bezpośrednich (tabela 16) wskazuje na fakt, że najwyższe dochody uzyskiwane są z kredytów udzielanych posiadaczom kart płatniczych (jest to prawie połowa dochodów bezpośrednich banków), natomiast wszelkie prowizje to około 1/3 sumy przychodów . Należałoby więc strategie banku opierać na kartach kredytowych, choć nie można także rezygnować z opłat pobieranych od posiadaczy kart debetowych.
Tabela 16. Struktura bezpośrednich dochodów banków Źródło dochodów

(…)

… dochody ze sprzedaży różnym organizacjom możliwości skorzystania z adresów posiadaczy kart jako instrumentu marketingu bezpośredniego. Wysyłając posiadaczom kart materiały reklamowe dóbr czy usług, zazwyczaj z możliwością dostawy w postaci sprzedaży wysyłkowej, bank udziela nieformalnej gwarancji za jakość oferowanych produktów czy usług oraz rzetelność przedsiębiorcy, który się reklamuje.
Sprzedaż…
… za ich używanie mają charakter opłat miesięcznych i wynoszą średnio około 100 zł.
Pojawienie się pieniądza elektronicznego w postaci płytki plastikowej z wtopionym wkładem mikroprocesorowym, umożliwiającym wpisanie wartości wstępnie opłaconej u emitenta karty i rozliczenie transakcji, spowodowało wielkie zainteresowanie tą formą płatności. W chwili obecnej karta płatnicza ma cechy pieniądza elektronicznego, który spełnia najważniejszą z funkcji pieniądza - jest powszechnie akceptowanym środkiem wymiany. Symulatorem działania banków są wysokie dochody pochodzące z opłat i oszczędności w kosztach obrotu gotówkowego zastępowanego przez pieniądz elektroniczny. Także emitenci, akceptanci i posiadacze kart płatniczych czerpią wiele korzyści z transakcji zawieranych przy użyciu kart płatniczych. Oczywiście…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz