karty płatnicze w Polsce - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
karty płatnicze w Polsce - wykład - strona 1 karty płatnicze w Polsce - wykład - strona 2 karty płatnicze w Polsce - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Funkcjonowanie kart płatniczych w Polsce
Spis treści
1. Wstęp 3
2. Rynek kart płatniczych 4
2.1. Opłaty i prowizje 6
2.2. Limity dotyczące kart bankowych 8
2.3. Geneza kart bankowych 9
2.4. Zabezpieczenia kart bankowych 16
3. Wnioski 19
4. Spis literatury 20
1. Wstęp
Rynek kart płatniczych w Polsce należy do najszybciej rozwijających się segmentów usług bankowo-finansowych w Polsce. Polskie banki oferują swoim klientom karty dopiero od kilku lat, dlatego rynek ten ma przed sobą jeszcze olbrzymią perspektywę rozwoju. Kiedyś karty płatnicze były wyznacznikiem pewnego statusu materialnego, rekwizytem ludzi zamożnych, dziś stają się one czymś codziennym, normalną rzeczą w portfelach Polaków.
Kartę płatniczą (często utożsamianą z kartą kredytową) definiuje się w różny sposób. Najczęściej mówi się jednak o karcie jako rodzaju krótkoterminowego kredytu udzielanego posiadaczom kont osobistych typu a'vista. Uprawnia ona do zakupu dóbr i usług w różnego rodzaju firmach, mających podpisane umowy o akceptacji kart kredytowych z ich emitentami, którymi najczęściej są banki i firmy konsumenckie [1].
2. Rynek kart płatniczych
Karta jest tylko zewnętrznym atrybutem rozbudowanego produktu bankowego. Składają się na niego:
rachunek bankowy; powiązana z rachunkiem karta; tzw. program karty. Zdaniem D. Begga [2] (...) zwiększony zakres stosowania kart kredytowych obniży zapotrzebowanie na gotówkę. Karty kredytowe są tymczasowym środkiem płatności, czymś w rodzaju substytutu pieniądza, a nie pieniądzem samym w sobie. Kiedy podpisujesz dowód zapłaty kartą kredytową, nie może on być wykorzystany do dokonania dalszych zakupów.” Należy ponadto zwrócić uwagę, iż “ (...) do polskiego systemu rozliczeniowego instytucjonalnie wprowadzono kartę kredytową od 1993 roku, (...) nazwę “karta kredytowa” należy rozumieć szerzej, czyli w znaczeniu karty płatniczej.” Wśród bankowych kart magnetycznych można wyróżnić [3]: karty debetowe (karty te wymagają pokrycia w saldzie rachunku bankowego), karty kredytowe (posiadacz korzysta z kredytu do ustalonej kwoty przy dokonywaniu zakupów), karty typu charge (zwana także kartą obciążeniową: posiadacz korzysta z kredytu, ale bank obciąża jego rachunek raz w miesiącu), karty do bankomatów (natychmiastowa wypłata pieniędzy w bankomacie). karty gwarantowane (kredyt jest zabezpieczony oprocentowanym depozytem, kiedy klient nie wywiązuje się z umowy, w ramach postępowania windykacyjnego obciąża się jego rachunek gwarancyjny),

(…)

… emitowane w systemie VISA pojawiły się w 1991 roku. Pierwszą taką kartę wydał Bank Inicjatyw Gospodarczych (obecnie BIG Bank Gdański S.A.). W 1993 roku pojawiła się pierwsza karta debetowa dla osób fizycznych, wydana przez Bank Pekao S.A. Powołana w styczniu 1991 roku przez BIG S.A. i Orbis spółka PolCard funkcjonująca jako jedyne na terenie Polski centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe skoncentrowało…
…. Do największych emitentów należy 16 banków zrzeszonych w Forum VISA Polska. Są to m. in.: Bank PeKaO S.A.,
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Spółka Akcyjna (PKO BP S.A.),
Wielkopolski Bank Kredytowy (WBK),
BIG - Bank Gdański,
Kredyt Bank PBI S.A..
Na świecie wydanych zostało już ponad 1 mld kart płatniczych. Wartość transakcji dokonywanych za ich pomocą szacuje się na ponad 2 bln USD rocznie…
…. Kamera zainstalowana nad bankomatem porównuje obraz tęczówki oka i na tej podstawie identyfikuje właściciela karty. Tożsamość można też sprawdzać porównując optycznie zdjęcie lub linie papilarne palców czy też analizując dłoń klienta.
„Do rozwoju systemu kart płatniczych w Polsce przyczynia się także szybki rozwój w naszym kraju sieci komputerowej Internet. Tylko bowiem za pomocą karty można dokonać…
… i na tej podstawie identyfikuje właściciela karty [3]. Tożsamość można też sprawdzać porównując optycznie zdjęcie właściciela karty z zapisem komputerowym lub linie papilarne palców czy też analizując dłoń klienta.
„Szacunki dla Polski jeśli chodzi o przestępstwa związane z kartami płatniczymi nie są optymistyczne. Coraz częściej notuje się w Polsce transakcji dokonywanych przy użyciu kart skradzionych na Zachodzie…
…, poprzez sieć, zakupów korzystając z oferty któregoś ze sklepów internetowych [9].
„Bardzo poważnym problemem dla polskiego systemu bankowego jest dostosowanie systemu kart płatniczych do standardów rynku finansowego w Unii Europejskiej. Tylko wtedy program rozwoju polskiej międzybankowej karty płatniczej, jako podstawowego instrumentu współczesnego obrotu bezgotówkowego, będzie posiadał podstawy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz