Klasyfikacja kart - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja kart - wykład - strona 1 Klasyfikacja kart - wykład - strona 2 Klasyfikacja kart - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Klasyfikacja kart płatniczych Zaprezentowana w niniejszym podrozdziale typologia kart płatniczych na podstawie różnych kryteriów jest niezbędna dla przejrzystości metodologicznej i spójności terminologicznej dalszej części pracy.
Podział ze względu na liczbę podmiotów zaangażowanych w proces zapłaty kartą płatniczą Ze względu na liczbę stron wyróżniamy karty:
dwustronne,
trójstronne, czterostronne.
Karty dwustronne są akceptowane tylko przez ich wydawcę. Wydawcami tych kart są zazwyczaj wielkie domy towarowe, kompanie naftowe, biura podróży, linie lotnicze, właściciele autostrad etc. Karty te upoważniają do bezgotówkowego zakupu dóbr i usług jedynie u wydawcy. Ich zasadniczą wadą jest więc ograniczony zasięg działania . Posiadacz uzyskuje najczęściej rabat przy zakupie towaru lub korzystaniu z usług. Przykładem są np. karty sieci punktów fotograficznych, Clubu S. Nie są to więc klasyczne karty płatnicze, gdyż ich posiadacz musi mieć przy sobie gotówkę, którą ureguluje opłatę za towar czy usługę.
Karty trójstronne wymagają współpracy i porozumienia trzech kategorii podmiotów, a mianowicie wydawcy (emitenta) karty, akceptantów gotowych przyjmować zapłatę kartą i posiadacza karty. Posiadacz karty płatniczej trójstronnej jest upoważniony do bezgotówkowego zakupu dóbr i usług w miejscach gotowych honorować rozliczenie przy pomocy karty płatniczej. Wydanie takich kart jest zazwyczaj odpłatne ponieważ wielość podmiotów występujących w rozliczeniu tych transakcji wymusza stworzenie odpowiedniego systemu rozliczeń. Częścią kosztów utrzymania tego systemu obarczeni zostają zarówno akceptanci, którzy płacą wydawcy karty prowizję, uzależnioną od prowadzonej działalności i wielkości obrotów, jak i wydawcy tychże kart . Karty te mają szerszy zasięg niż karty dwustronne.
Karty czterostronne są obecnie najbardziej rozpowszechnione. Charakteryzują się występowaniem czwartego podmiotu - właściciela systemu, w którym karta została wyemitowana. Podmiot ten wykonuje dwojakiego rodzaju zadania: popularyzuje organizację, rozszerzając krąg posiadaczy oraz świadczy on usługi na rzecz wydawców poprzez utworzenie specjalnej agendy - centrum rozliczeniowego. Centrum to dokonuje faktycznego rozliczenia wszystkich transakcji dokonanych przy użyciu kart systemu na danym terenie.
1.3.2. Klasyfikacja ze względu na osobę posiadacza karty płatniczej Kryterium to pozwala wyodrębnić karty: podstawowe, dodatkowe, imienne i na okaziciela.
Kartę podstawową wydaje się posiadaczowi odpowiedniego rachunku bankowego. Dodatkową kartą płatniczą jest karta, którą na żądanie posiadacza karty podstawowej wydaje się osobie wskazanej przez niego. Karta dodatkowa przedstawia taki sam walor prawny i ma taką samą moc prawną jak podstawowa. Różnica - kartę dodatkową może uzyskać osoba nie posiadająca rachunku bankowego, gdyż dotyczy ona cudzego rachunku. Mogą być one wydawane małżonkom posiadacza karty podstawowej, dzieciom, bliskim lub nawet osobom obcym na określonych warunkach.


(…)

…, aby uniemożliwić wypłaty przekraczające stan rachunku bankowego. Karty elektroniczne pozwalają na rozwój transakcji elektronicznych, czyli operacji finansowych dokonywanych na odległość za pośrednictwem środków elektronicznych, takich jak np. komputer, telefon komórkowy, Internet.
Karta mikroprocesorowa (inteligentna) posiada wbudowany układ scalony zawierający pamięć i mikroprocesor. Zastosowanie w miejsce paska…
… infrastruktury telekomunikacyjnej, koniecznej do autoryzacji kart mikroprocesorowych. Powoduje to, iż koszty obsługi tych kart są niższe od kosztów obsługi kart z paskiem a w konsekwencji prowadzi do powolnego wypierania kart magnetycznych przez karty inteligentne. Na uwagę zasługuje wprowadzona w sierpniu 2003 r. przez Visa International nowa inteligentna karta płatnicza w standardzie GlobalPlatform - GP…
… z mikroprocesorem zostały wydane w Polsce. Obecnie na polskim rynku jest około 17 tys. kart VSCD wydanych przez PKO BP S.A., Kredyt Bank S.A. oraz BRE Bank S.A.. Ostatnie dwa wymienione banki ogłosiły rozpoczęcie w 2003 roku konwersji wszystkich kart Visa na karty typu VSDC. Visa posiada w Polsce 69 tys. punktów akceptujących płatności kartą Visa oraz około 20 tys. punktów przyjmujących karty inteligentne. Stawia…
…, „Biuletyn Bankowy” 2003, nr 9, s.17 -18.
A. Myczkowska, T. Dąbrowski, Karty płatnicze, Presspublica, Warszawa 1997, s. 20.
Klasyfikacja oparta na budowie karty
Karty mikroprocesorowe
Karty magnetyczne
Karty elektroniczne
Karty wirtualne
Karty embosowane

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz