Karta płatnicza - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Karta płatnicza - wykład - strona 1 Karta płatnicza - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Karta płatnicza - definicja i cechy elektronicznego instrumentu płatniczego. 1.2.1. Dyskusja na temat definicji Ustawa z dn. 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. z dn.11.10.2002 r.) definiuje elektroniczny instrument jako „każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności kartę płatniczą lub instrument pieniądza elektronicznego” . Nowa ustawa rozszerza definicję elektronicznego instrumentu przyjętą ustawą z dn. 30 lipca 1997 r. o pojęcie instrument pieniądza elektronicznego , którym w rozumieniu nowej ustawy są elektroniczna portmonetka oraz pieniądz sieciowy.
Schemat 1. Elektroniczne instrumenty płatnicze
Źródło: Ibidem , s.25.
Definicja karty płatniczej nie została zmieniona jednak narosło wokół niej wiele kontrowersji. Pojęcie to określa bowiem zarówno kawałek tworzywa sztucznego z paskiem magnetycznym lub mikroprocesorem, który uprawnia posiadacza do bezgotówkowego zakupu dóbr i usług, jak i pod ta nazwą można rozumieć specyficznie ukształtowany węzeł prawny, jaki powstaje w wyniku emisji karty i zapłaty nią. Dalsze rozważania dotyczyć będą wyłącznie karty jako narzędzia uprawniającego do bezgotówkowych zakupów. W literaturze można spotkać także wiele dyskusji na temat, czy kartę płatniczą można zaliczyć do papierów wartościowych, czy też do znaków legitymacyjnych. Pomijając wnikliwe rozważania należy zauważyć iż karta płatnicza, w przeciwieństwie do papieru wartościowego, nie stanowi prawa majątkowego ani zobowiązania do świadczenia, jak wymaga tego art. 921 k.c. Nie jest też karta znakiem legitymacyjnym, gdyż brak jest tu zobowiązania a przyjmujący kartę nie jest dłużnikiem jej posiadacza. Reasumując można sformułować końcowy wniosek, iż karta płatnicza to dokument o ustalonym wyglądzie i treści, umożliwiający posiadaczowi bezgotówkowe dokonywanie płatności za towary i usługi w określonych w umowie o wydanie karty miejscach, na określonych w tej umowie zasadach. Budowa i zabezpieczenia kart płatniczych. Regulowanie płatności za pomocą karty odbywa się w drodze przelewu środków z rachunku posiadacza karty na rachunek wierzyciela. Materialnie stanowi ona plastikową płytkę z wbudowanym paskiem magnetycznym lub układem procesorowym pozwalającym na identyfikację karty oraz jej posiadacza. Wszystkie karty płatnicze łączą pewne cechy wspólne, są one znormalizowane pod względem technicznym:
posiadają jednakowe wymiary: wysokość 54 mm, szerokość 86 mm i grubość 0,8 mm, określone w 1985 r. przez normy ISO

(…)

… rysunek lub tekst, który w zależności od projektu może sprawiać wrażenie dwu - lub trójwymiarowego. Hologram jest niezwykle trudny do podrobienia i jest jednym z najczęściej stosowanych zabezpieczeń kart bankowych. Na kartach organizacji Visa umieszczony jest trójwymiarowy gołąb, hologram MasterCard zawiera napis MasterCard i symbol połączonych planiglobów, a karta JCB zawiera logo JCB.
Wzór graficzny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz