Prawa wydawcy kart płatniczych - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa wydawcy kart płatniczych - wykład - strona 1 Prawa wydawcy kart płatniczych - wykład - strona 2 Prawa wydawcy kart płatniczych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Prawa wydawcy kart płatniczych Ogólnie prawa wydawcy można podzielić na trzy grupy ze względu na ich charakter prawny i stosunek do operacji rozliczeniowych;
Do pierwszej grupy zaliczyć można prawa związane z umożliwieniem rozliczenia przy pomocy karty , czyli:
uprawnienia do żądania od posiadacza osobistego odbioru karty oraz numeru PIN, możliwość pobierania periodycznych opłat od posiadacza z tytułu wydania karty i umożliwienia dokonywania płatności bezgotówkowych,
prawo do żądania od posiadacza informacji o zmianach personalnych, o zmianie adresu lub istotnej zmianie sytuacji finansowej,
możliwość domagania się od posiadacza zwrotu karty po utracie jej ważności (karta jest własnością wydawcy)
Druga grupa obejmuje prawa związane z zapewnieniem bezpieczeństwa systemowi rozliczeń tj.:
prawo do żądania od posiadacza niezwłocznej informacji o utracie karty na skutek kradzieży lub zagubienia (umożliwia to natychmiastowe zastrzeżenie karty),
prawo do żądania pisemnego potwierdzenia utraty karty (powoduje to umieszczenie karty na tzw. stop - liście, która jest wysyłana do wszystkich akceptantów związanych z wydawcą).
Trzecia grupa zawiera uprawnienia związane z samym rozliczeniem, są to:
zobowiązanie posiadacza do dokonywania rozliczeń jedynie w ramach limitu przyznanego przez wydawcę,
prawo do pobierania od posiadacza sumy długu głównego, wynikającego z dokonywanych rozliczeń, jak i innych należności, którymi będą odsetki, prowizje i inne opłaty np. z tytułu przekroczenia limitu.
Obowiązki wydawcy kart płatniczych W sposób analogiczny do podziału praw wydawcy również obowiązki wydawców można podzielić na trzy podstawowe grupy. Pierwszą grupę tworzą odpowiednio obowiązki związane z umożliwieniem rozliczenia przy pomocy karty , czyli:
głównym obowiązkiem wydawcy jest umożliwienie posiadaczowi karty bezgotówkowego nabywania towarów i usług w możliwie najszerszej sieci akceptantów honorujących karty,
wydawca ma też obowiązek zapewnienia osobie ubiegającej się o wydanie karty, pełnych i rzetelnych informacji na temat warunków zawarcia i wykonania umowy (chodzi tu w szczególności o informacje dotyczące wszelkich kosztów rozliczeń i ewentualne ich zmiany, możliwości i zasady odstąpienia od umowy itp.),
wydawca jest zobowiązany wydać posiadaczowi lub osobom uprawnionym kartę w znaczeniu przedmiotowym oraz odnowić ją po upływie terminu ważności, zgubieniu, kradzieży lub utracie przez posiadacza w inny sposób,
Druga grupa obejmuje obowiązki związane z zachowaniem bezpieczeństwa w procesie zapłaty kartą płatniczą, do których należą:
niedopuszczenie do ujawnienia numeru osobistego PIN posiadacza karty,


(…)

… od rodzaju karty płatniczej transfer środków posiadacza odbywa się natychmiast lub jest odroczony w czasie. Jeżeli saldo rachunku posiadacza karty nie jest wystarczające dla uregulowania jego długu, wydawca jest zmuszony udzielić mu stosownego kredytu. Udzielenie kredytu jest naturalnym następstwem dokonywania rozliczeń w wypadku kart kredytowych i charge, ale w wypadku karty debetowej jest konsekwencją…
…).
Do grupy drugiej zakwalifikowano te obowiązki, których dopełnienie zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa, czyli zawarte w podpunkcie 2 prawa wydawcy oraz ponadto obowiązek posiadacza nieudostępniania zarówno samej karty, jak i PIN-u osobom trzecim oraz ochrona karty przed zgubieniem, zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą. Konsekwencją udostępnienia karty jest wyłączenie odpowiedzialności wydawcy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz